20
December

Opinia AmCham Moldova asupra proiectului de lege ce vizează modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2024

AmCham Moldova a expediat în adresa Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege ce vizează modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2024. Avizul asociației conține sugestii de clarificare și recomandări de redactare aferente inclusiv trimiterilor internaționale și mecanism...

13
December

AmCham Moldova a înaintat un set de propuneri la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile

Propunerile s-au axat  în special pe sistemul de depozit pentru ambalaje, ce reprezintă modalitatea prin care diferite părți implicate în lanțul producător-consumator-reciclator organizează un sistem de returnare voluntară a ambalajelor, de unică folosință sau reutilizabile, prin ap...

07
November

Comunitatea AmCham Moldova s-a întâlnit cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Comunitatea AmCham Moldova s-a întâlnit cu vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la un Business Breakfast. Discuțiile s-au axat pe reformele-cheie în domeniul reglementării mediului de afaceri și pe inițiativele ce vizează eliminarea bar...

31
October

AmCham a prezentat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor

AmCham a prezentat Parlamentului Republicii Moldova o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor. Propunerile urmăresc să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului de Cod în domenii referitoare la construcțiile provizorii, ...

26
October

AmCham Moldova a înaintat Ministerului Finanțelor un set de propuneri aferente regulilor de prețuri de transfer

În contextul introducerii Regulilor speciale privind determinarea prețurilor de transfer conform principiului lungimii brațului prin completarea Titlului V al Codului fiscal, cu intrarea în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2024, AmCham Moldova a propus amânarea t...

12
October

AmCham a înaintat propuneri pentru perfecționarea mecanismului achizițiilor publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale

AmCham a expediat în adresa Guvernului și Parlamentului avizul său asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Asociația apreciază și remarcă a...

10
October

Membrii AmCham - cei mai mari prestatori de servicii farmaceutice - au discutat cu conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină despre sistemul informaţional „e-Rețeta”

Membrii AmCham - cei mai mari prestatori de servicii farmaceutice - au discutat cu conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină despre sistemul informaţional „e-Rețeta”. Comunitatea de afaceri s-a arătat interesată de această inițiativă și a solicitat mai multe clarif...

03
October

Asociațiile de business își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de modificare a procedurii de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative

AmCham Moldova, CNPM, FIA Moldova, ATIC și Asociația „Lapte” au expediat în adresa autorităților publice o scrisoare de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul legii care modifică procedurile de elaborare ș...

28
September

Asociațiile de business își exprimă îngrijorările în legătură cu propunerea de modificare a legii cu privire la parcurile IT

AmCham Moldova, ATIC și FIA Moldova au expediat în adresa autorităților publice o scrisoare de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologi...

28
September

Comunitatea AmCham Moldova s-a întâlnit cu directorul SFS

Comunitatea AmCham Moldova s-a întâlnit  joi, 28 septembrie, cu Petru Rotaru, directorul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în cadrul unui Business Breakfast, pentru a discuta o serie de subiecte de interes sporit pentru mediul de afaceri. „Aportul businessului la...

26
September

AmCham Moldova a înaintat un set de amendamente la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile

În contextul avizării repetate a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, AmCham Moldova și-a exprimat susținerea de principiu a proiectului, înaintând unele comentarii și propuneri de îmbunătățire. Aceste propuneri s-au concentrat î...

25
September

AmCham a expediat în adresa Ministerului Energiei scrisoarea de poziție, care conține îngrijorările, comentariile și propunerile legate de avizarea repetată a proiectului de modificare a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale

Comunitatea AmCham apreciază inițiativa de liberalizare a pieței gazelor, care vine să o consolideze și să o facă competitivă, sigură și durabilă atât în beneficiul consumatorilor, cât și al furnizorilor de gaze. Proiectul de modificare a Legii nr. 108/2016 conține un set de pre...

08
September

AmCham, FIA, and ATIC contributed several proposals to the draft law on data protection

AmCham, FIA, and ATIC contributed several proposals to the draft law on data protection. The proposals of the business community refer to the following main aspects: - Bringing the draft law into line with the provisions of the EU Regulation; - Rewriting the language of the draft law consid...

07
September

AmCham reacted to the Government\'s call for business deregulation

AmCham reacted to the Government's call for business deregulation. The association's proposals refer to the following areas: - outdoor advertising; - pharma; - enforcement legislation; - registers of securities holders and their record; - labor; - personal data security mea...

05
September

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale pe marginea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu referire la Regulamentul adoptat de Comisie privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. Asociația consideră unele prevederi ale hotărârii CEC, adoptate pe 4 augus...

11
August

AmCham a înaintat un set de propuneri ce vizează măsurile de îmbunătățire a procesului de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul public de canalizare

Comunitatea AmCham apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a cadrului normativ existent în vederea asigurării prevenirii și minimizării impactului semnificativ asupra resurselor de apă cauzat de evacuarea apelor uzate. Scrisoarea de poziție conține comentarii și pro...

09
August

AmCham a prezentat aviz la proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică

Comunitatea AmCham apreciază eforturile Ministerului Energiei și își reiterează angajamentul și suportul în atingerea obiectivelor comune prin asigurarea integrității și transparenței pieței angro a energiei electrice. Principalele aspecte reflectate în scrisoare țin de reglemen...

01
August

AmCham Moldova monitorizează evoluția cazurilor de reclasificare din oficiu a produselor medicamentoase în cadrul procedurilor de audit post-vămuire

AmCham a întreprins toate eforturile pentru susținerea promovării modificărilor la normele interpretabile din Codul fiscal și alte legi, pentru a clarifica că, în toate cazurile, produsele trebuie să fie calificate în vamă drept medicamente și urmează a li se aplica cota redusă a T...