AmCham a înaintat propuneri pentru perfecționarea mecanismului achizițiilor publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale

  • 12.10.2023

AmCham a expediat în adresa Guvernului și Parlamentului avizul său asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Asociația apreciază și remarcă acțiunile progresive întreprinse de Guvern pentru perfecționarea mecanismului achizițiilor publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale.

Mediul de afaceri totodată consideră important efectuarea unor amendamente suplimentare pentru asigurarea echilibrului între sarcina impusă asupra mediului de afaceri și interesul public urmărit.

Scopul final al modificărilor recomandate constă în elaborarea unui mecanism eficient și corect de achiziții publice centralizate în domeniul medical, fapt ce va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prestate în cadrul sistemului public de îngrijire a sănătății.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md,

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham sent to the Government and the Parliament its opinion on the draft Government decision, modifying the Government's decision no. 1128/2016 on the Center for Centralized Public Procurement in Health.

The association appreciates the progressive actions taken by the Government to improve the mechanism of centralized public procurement of medicines and medical devices.

The business community also considers it essential to make additional amendments to balance the burden imposed on businesses and the pursued public interest.

The final goal of the recommended changes is to develop an efficient and fair centralized public procurement mechanism in the medical field, improving the quality of services provided within the public health care system.

The position paper can be accessed here.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go