AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale pe marginea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public

  • 05.09.2023

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu referire la Regulamentul adoptat de Comisie privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public.

Asociația consideră unele prevederi ale hotărârii CEC, adoptate pe 4 august 2023, ca fiind în contradicție cu cadrul normativ ierarhic superior și aducând atingere drepturilor garantate persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător.

Hotărârea Comisiei Electorale Centrale interzice amplasarea afișelor publicitare pe pavilioanele stațiilor de transport public și în interiorul vehiculelor transportului public de pasageri proprietate publică, înțelegându-se că această interdicție se aplică indiferent dacă pavilioanele stațiilor de transport public fac parte din domeniul public sau privat.

Deoarece această interdicție lipsește în Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate și în Codul electoral nr. 325/2022, AmCham solicită revizuirea soluției conținute în hotărârea aprobată.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham addressed the Central Electoral Commission regarding the Regulation adopted by the Commission on providing, distributing, and broadcasting political/electoral advertising and messages of public interest.

The association considers some provisions of the CEC decision, adopted on August 4, 2023, to contradict the higher hierarchical normative framework and infringe on the rights of entrepreneurs.

The decision of the Central Electoral Commission prohibits the placement of advertising posters on public transport station pavilions and inside publicly owned public passenger transport vehicles, with the understanding that this prohibition applies regardless of whether public transport station pavilions are part of the public or private domain.

Since this prohibition is missing in Law No. 62/2022 on advertising and in the Electoral Code No. 325/2022, AmCham requests the review of the solution contained in the approved decision.

The position paper can be accessed here.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go