Asociațiile de business își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de modificare a procedurii de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative

  • 03.10.2023

AmCham Moldova, CNPM, FIA Moldova, ATIC și Asociația „Lapte” au expediat în adresa autorităților publice o scrisoare de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul legii care modifică procedurile de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative.

Asociațiile semnatare nu susțin noua abordare și consideră propunerile ca fiind în contradicție cu bunele practici internaționale, solicitând excluderea acestora din proiectul de lege și inițierea consultărilor publice cu reprezentanții mediului de afaceri.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova, CNPM, FIA Moldova, ATIC, and the "Lapte" Association have sent a position paper to the public authorities expressing concerns regarding some proposed rules in the draft law to amend the procedures for the elaboration and promotion of draft normative acts.

The associations do not support the new approach and consider the proposals contradicting good international practices, requesting their exclusion from the draft law and initiating public consultations with business community representatives.

The position paper can be accessed here.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go