AmCham a înaintat un set de propuneri ce vizează măsurile de îmbunătățire a procesului de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul public de canalizare

  • 11.08.2023

Comunitatea AmCham apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a cadrului normativ existent în vederea asigurării prevenirii și minimizării impactului semnificativ asupra resurselor de apă cauzat de evacuarea apelor uzate.

Scrisoarea de poziție conține comentarii și propuneri menite să contracareze poluarea resurselor de apă cu ape uzate epurate insuficient sau neepurate, prin distingerea tipurilor de activitate, care urmează să fie  instituite cu obligația de construire a instalațiilor de preepurare sau stațiilor de preepurare.

Complementar, au fost propuse soluții pentru eliminarea divergențelor între agenții economici și operatori la deversarea apelor uzate neepurate în rețeaua de canalizare, procedura de prelevare a probelor de apă uzată pentru efectuarea analizelor fizico-chimice, precum și îmbunătățirea formulei plății suplimentare pentru depășirea indicatorilor de calitate la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare.

Documentul poate fi vizualizat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Vasile Stepanuc, policy manager AmCham, (vasilestepanuc@amcham.md).

Activitatea este desfășurată cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Ambasada Britaniei in Moldova.

Latest Advocacy on the Go