AmCham Moldova monitorizează evoluția cazurilor de reclasificare din oficiu a produselor medicamentoase în cadrul procedurilor de audit post-vămuire

  • 01.08.2023

AmCham a întreprins toate eforturile pentru susținerea promovării modificărilor la normele interpretabile din Codul fiscal și alte legi, pentru a clarifica că, în toate cazurile, produsele trebuie să fie calificate în vamă drept medicamente și urmează a li se aplica cota redusă a TVA dacă au fost înregistrate în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor sau au fost autorizate pentru import de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, indiferent de poziția tarifară atribuită conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Chiar și ținând cont de noile condiții de import (aprobate prin Legea nr. 186/2023) , asociația își exprimă îngrijorările în legătură cu procedurile de audit post-vămuire începute anterior modificării legilor.

AmCham Moldova, în calitate de asociație umbrelă pentru agenții economici din domeniul farmaceutic, monitorizează evoluțiile cazurilor legate de reclasificare din oficiu a produselor medicamentoase în alte categorii de produse în cadrul controlului vamal prin audit post-vămuire.

Atenția asociației asupra acestor cazuri se datorează faptului că, produsele care se reclasifică de către autoritățile publice din produse medicamentoase în alte categorii de produse, au fost în toate cazurile autorizate mai devreme de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în calitate de medicamente.

Toți agenții economici au o așteptare legitimă la momentul importului că tuturor produselor cărora li s-a eliberat autorizație de import a medicamentelor nu li se va modifica ulterior statutul, în contextul în care acestora li s-a aplicat cota redusă TVA la import, fiind comercializate cu aplicarea adaosurilor comerciale limitate pentru aceste categorii de produse, în modul prevăzut de lege.

 

Latest Advocacy on the Go