28
December

Identificarea electronică la distanță în domeniul serviciilor financiare (e-KYC)

AmCham Moldova în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Asociația Băncilor din Moldova continuă să pledeze pentru necesitatea impulsionării implementării identificării electronice la distanță în domeniul serviciilor financiare (e-KYC). &...

28
December

AmCham și ACAP pledează pentru concretizarea restricțiilor aplicate societăților de audit în raport cu societățile pe acțiuni

AmCham Moldova și Asociația Contabililor și Auditorilor din Moldova vin în adresa autorităților cu solicitarea de concretizare (sau anulare) a restricțiilor aplicate serviciilor prestate de către auditor societăților pe acțiuni reglementate de către Banca Națională a Moldovei sau Com...

21
December

AmCham și ATIC insistă pe impulsionarea aprobării proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă (crowdfunding)

AmCham Moldova în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) continuă să pledeze pentru necesitatea impulsionării aprobării proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă (legea crowdfunding) – inițiativă, care este intens promovată ...

21
December

AmCham solicită situația la moment cu transpunerea prevederilor Directivei nr. 2015/2366 – PSD2

AmCham Moldova abordează repetat Banca Națională a Moldovei în ceea ce ține de situația la zi vizavi de una din prioritățile comunității AmCham Moldova și anume transpunerea prevederilor Directivei nr. 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile...

21
December

AmCham, AIRM și CCI MD-FR insistă pe revizuirea politicilor în ceea ce ține de tichetele de masă

AmCham Moldova, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova și Camera de Comerț și Industrie Franța - Moldova au prezentat autorităților relevante o scrisoare de poziție în ceea ce ține de sistemul tichetelor de masă, starea de fapt a lucrurilor, problematica și ...

20
December

Trade & Manufacturing Committee Updates

The end of the year is quite intense for the Trade & Manufacturing Committee Members. AmCham continues to attend the working group on developing EPR mechanism for packaging waste. Within one of these sessions, AmCham proposed a new concept at the request of the Minister of Environment. AmCham...

15
December

DECLARAȚIA COMUNĂ VIZAVI DE APLICAREA TAXELOR LOCALE MAGAZINELOR ONLINE

Camera Americană De Comerț din Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de prezența în proiectul deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la ...

02
December

AmCham solicită clarificarea modalității de punere în aplicare a unor prevederi din Ordinul Directorului SPCSB privind aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

AmCham solicită clarificarea modalității de punere în aplicare a unor prevederi din Ordinul Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind aprobarea formei și structurii fișei de conformitate. Aspectele supuse atenției Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălări...

29
November

Comentariile AmCham asupra proiectului legii publicității

Pe 24 noiembrie 2021, AmCham a transmis în adresa Parlamentului comentariile sale asupra proiectului legii publicității. Comentariile asociației urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al proiectului de lege și introducerii unor reglementări care ar fi în măsură să u...

23
November

AmCham prezintă avizul comunității la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022"

AmCham Moldova a prezentat avizul la solicitarea Primăriei mun.Chișinău vizavi de prezentarea propunerilor ce țin de proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022. Textul integral al avizului poate fi găsit aici. Pe...

17
November

AmCham prezintă avizul la proiectul de politică fiscală și vamală 2022

AmCham Moldova a prezentat avizul la solicitarea Ministerului Finanțelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. Comunitatea de afaceri își exprimă îngrijorarea asupra unor concepte fund...

17
November

AmCham pledează pentru digitalizarea proceselor interne ale companiilor cu accent pe digitalizarea arhivei

AmCham Moldova a prezentat Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Centrului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Agenției Naționale a Arhivelor un demers vizavi de necesitatea asigurării digitalizării arhivei prin modificarea normelor juridice existente (Ordinului...

17
November

Subiectul deductibilitării cheltuielilor de deplasare în vizorul comunității AmCham

AmCham Moldova a prezentat avizul la solicitarea Ministerului Finanțelor vizavi de prezentarea propunerilor ce țin de cheltuielile de deplasare, reglementate de Hotărârea Guvernului 10/2012. Printre propunerile de perfecționare înaintate se numără: claritate asupra modulu...

09
November

AmCham a comentat proiectul Ordinului pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătății cu privire la reglementarea autorizării medicamentelor de uz uman și introducerea modificărilor post-autorizare

AmCham a transmis în adresa Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale comentariile sale asupra proiectului pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 739/2012 cu privire la reglementarea autorizării medicamentelor de uz uman și introducerea modifi...

09
November

Comentariile AmCham asupra proiectului de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Mediul de afaceri a analizat respectivul proiect de lege sub aspectul calității reglementărilor propuse, impactului asupra mediului de afaceri,...

26
October

AmCham solicită claritate în aspectele ce țin de foaia de parcurs

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor prin care solicită clarificări în ceea ce ține de foaia de parcurs. În special, comunitatea de afaceri se referă ar fi binevenită revizuirea mecanismului de deductibilitate a cheltuielilor de tran...

18
October

Comentariile AmCham asupra proiectului definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului definitivat al hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025. Analiz&acir...

14
October

AmCham solicită claritate în deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicit clarificări în cee ace ține de modul în care se va verifica deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță, dar și necalificarea acestora în calitate de facilități acordate...