Comentariile AmCham asupra proiectului definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025

 • 18.10.2021

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului definitivat al hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025.

Analizând capacitățile propuse în proiectul hotărârii de Guvern, asociația consideră că:

 • proiectul propus nu corespunde politicilor în domeniul energiei regenerabile;
 • proiectul nu asigură metode concurențiale bazate pe piață;
 • energia solară pe tarif fix trebuie promovată doar pe acoperișuri rezidențiale și industriale şi
  prin mecanismul net metering;
 • energia solară estimată pentru preț fix (licitație) până în anul 2020 trebuie sa se mențină și
  plusat un mic avans;
 • energia eoliană trebuie să aibă cea mai mare pondere din toate tehnologiile regenerabile și
  toată capacitatea trebuie să se regăsească la proiecte care să participe la licitație;
 • există necesitatea introducerii unui mecanism prin care sectorul reglementat, inclusiv cel
  privat, să contribuie la promovarea şi dezvoltarea energiei verzi prin încheierea contractelor
  directe de procurare a energiei din surse regenerabile.

 

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted its comments on the final draft of the Government decision on the approval of capacity limits, maximum quotas, and capacity categories in the field of electricity from renewable sources by 2025.

Following the analysis of the capacities proposed in the draft Government decision, the association considers that:

 • the proposed draft Government decision does not correspond to the policies in the field of renewable energy;
 • the draft Government decision does not provide market-based competitive methods;
 • fixed tariff solar energy should be promoted only on residential and industrial roofs and through the net metering mechanism;
 • solar energy estimated for a fixed price (auction) by 2020 must be maintained;
 • wind energy must have the largest share of all renewable technologies and all capacity must be found for projects participating in the tender;
 • there is a need to introduce a mechanism by which the regulated sector, including the private one, may contribute to the promotion and development of green energy by concluding direct contracts for the procurement of energy from renewable sources.​ 

 

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.   

Latest Advocacy on the Go