AmCham solicită clarificarea modalității de punere în aplicare a unor prevederi din Ordinul Directorului SPCSB privind aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

  • 02.12.2021

AmCham solicită clarificarea modalității de punere în aplicare a unor prevederi din Ordinul Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind aprobarea formei și structurii fișei de conformitate.

Aspectele supuse atenției Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se referă la elemente punctuale (înțelegerea unor termeni) precum și la interdependența obligațiilor din fișa de conformitate, care, în anumite cazuri, aparent se referă la aceleași date de referință, ceea ce ar putea conduce la o raportare dublată ori care ar suprapune ipotezele pentru care sunt furnizate datele.

Comunitatea AmCham consideră utilă opinia Serviciului pentru a înțelege intenția care a stat la bază unor formulări din Ordin.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham is seeking clarification on applying specific provisions of the SPCSB Director Order on the approval of the structure of the compliance form.

The issues brought to the attention of the Office for Prevention and Fight Against Money Laundering relates to specific elements (understanding of terms) as well as the interdependence of the obligations in the compliance form, which in some cases apparently refer to the same reference data, which could lead to a double reporting.

AmCham considers the opinion of the Office for Prevention and Fight Against Money Laundering proper to understand the intention behind some wording of the Order.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.   

Latest Advocacy on the Go