Comentariile AmCham asupra proiectului de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

  • 09.11.2021

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Mediul de afaceri a analizat respectivul proiect de lege sub aspectul calității reglementărilor propuse, impactului asupra mediului de afaceri, și riscurilor care le poate genera.

Viziunea AmCham este că proiectul de lege ar trebui să îndeplinească cerința de proporționalitate cu scopul urmărit și să aducă o atingere minimă activității investitorilor de bună-credință.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted its comments on the draft law on the mechanism for examining investments of importance to state security.

The business community has analyzed the draft law in terms of the quality of the proposed regulations, the impact on the business environment, and the risks that may arise.

AmCham's vision is that regulations must be proportionate to the purpose pursued and minimally affect the activities of bona fide investors.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.   

Latest Advocacy on the Go