DECLARAȚIA COMUNĂ VIZAVI DE APLICAREA TAXELOR LOCALE MAGAZINELOR ONLINE

  • 15.12.2021

Camera Americană De Comerț din Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de prezența în proiectul deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022" a taxei pentru magazinele online.

Declarația integrală poate fi accesată aici

 

Latest Advocacy on the Go