AmCham solicită claritate în deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță

  • 14.10.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicit clarificări în cee ace ține de modul în care se va verifica deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță, dar și necalificarea acestora în calitate de facilități acordate de patron. În special, comunitatea de afaceri se referă la:

cheltuielile ce țin de transportul angajaților, inclusiv regim taxi;
cheltuielile ce țin de locațiunea spațiilor de lucru, uzura utilajelor de lucru (inclusiv a celor ce se aflau în unitățile închise obligatoriu prin deciziile comisiilor de specialitate);
cheltuielile ce țin de compensarea muncii de la distanță și alte cheltuieli asociate, inclusiv compensarea cheltuielilor de lumină sau internet a angajatului, cheltuielile ce țin de uzura utilajului utilizat de angajat etc.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go