AmCham pledează pentru digitalizarea proceselor interne ale companiilor cu accent pe digitalizarea arhivei

  • 17.11.2021

AmCham Moldova a prezentat Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Centrului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Agenției Naționale a Arhivelor un demers vizavi de necesitatea asigurării digitalizării arhivei prin modificarea normelor juridice existente (Ordinului Serviciului de Stat de Arhivă nr.57/2016 și Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308/2017), pentru a asigura un proces de digitalizare complet în cadrul companiilor.

Comunitatea AmCham pledează continuu pentru aceea că digitizarea unui proces implică un circuit electronic cap-coadă a documentelor, necesitatea de printare și transmitere a documentelor la finalul ciclului fiind o sarcină de conformare destul de anevoioasă și care face procesul de digitizare a proceselor până la această fază mai puțin eficient.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go