24
September

AmCham a solicitat clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor electronice

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție prin intermediul căreia a solicitat clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor electronice. AmCham a transmis respectiva solicitare în contextul întâmpinării de către mediul ...

24
September

Comentariile AmCham asupra proiectului Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău. Propunerile AmCham urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al proiectului Regulamentului și introducerii unor prevederi care a...

24
September

AmCham solicită asigurarea transparenței în procesul promovării proiectului de lege nr. 340/2020 pentru modificarea unor acte normative

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție prin care solicită asigurarea transparenței în procesul promovării proiectului de lege nr. 340/2020 pentru modificarea unor acte normative. AmCham a observat că în procesul promovării proiectului de lege, autoritățile publice au admis unel...

14
September

AmCham a participat la o nouă rundă de negocieri pe marginea inițiativei de reglementare a muncii prin agent de muncă temporară

Pe data de 10 septembrie, AmCham a participat la o nouă rundă de negocieri pe marginea inițiativei de reglementare a muncii prin agent de muncă temporară. La ședință au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mediului de afaceri și Consiliului Economic pe l...

07
September

AmCham a comunicat despre necesitatea asigurării unei reglementări transparente a activității în domeniul publicității în municipiul Chișinău

AmCham s-a adresat către Primarul general al municipiului Chișinău solicitând asigurarea unei reglementări transparente a activității în domeniul publicității în municipiul Chișinău. Asociația a atras atenția asupra faptului că autoritățile publice locale la moment întrepr...

18
August

AmCham a solicitat relaxarea condițiilor de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în perioada stării de urgență în sănătate publică.

AmCham s-a adresat către Prim-ministrul Republicii Moldova și Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, solicitând relaxarea condițiilor de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în perioada stării de urgență în sănătate publică. La o primă etapă a fost s...

17
August

Comentariile AmCham asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative și reglementarea regimului clauzei de schimbare a controlului investițiilor

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative și reglementarea regimului clauzei de schimbare a controlului investițiilor. În scrisoarea de poziție au fost indicate o serie de riscuri care pot fi generate prin adoptarea ...

17
August

Comentariile AmCham asupra proiectului Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea. Mediul de afaceri a comunicat despre susținer...

10
August

Comentariile AmCham asupra Ghidului practic pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului în partea interdicției expunerii vizibile a produselor din tutun

AmCham a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului Ghidului practic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului în partea interdicției expunerii vizibile a produselor din tutun. Mediul de afacer...

21
July

Comentariile AmCham asupra proiectului de lege cu privire la Avocatul Antreprenorilor

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege cu privire la Avocatul Antreprenorilor (Ombudsman). Mediul de afaceri susține de principiu necesitatea instituirii unei autorități publice care ar asigura respectarea drepturilor și intereselor mediului de afaceri, exprim...

20
July

Comentariile AmCham asupra proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționa...

15
July

Avizul repetat al AmCham asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate exterioară și afișaj în municipiul Chișinău

AmCham Moldova a transmis repetat avizul său asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate exterioară și afișaj în municipiul Chișinău. Mediul de afaceri în continuare consideră că proiectul Regulamentului conține prevederi lacunare, ca...

26
June

AmCham a transmis o scrisoare de poziție asupra Deciziei Consiliului Municipal Chișinău privind modificarea unor taxe locale pentru anul 2020

AmCham s-a adresat printr-o scrisoare Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor și Primăriei Chișinău exprimându-și îngrijorările în legătură cu procedura de adoptare și conținutul Deciziei Consiliului Municipal Chișinău privind modificarea unor taxe locale pentru anul 2020. ...

19
June

Comentariile AmCham asupra proiectului de lege privind privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege privind privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice. Scopul proiectului constă în stabilirea criteriilor de idenditificare a obiectelor de i...

22
May

Parlamentul a adoptat 3 legi cu impact asupra activității de întreprinzător

În ședința plenară a Parlamentului din 21 mai au fost adoptate 3 legi cu impact asupra activității de întreprinzător, în procesul elaborării cărora AmCham a participat activ prin transmiterea scrisorilor de poziție și participarea la dezbaterile publice.  1. Legea priv...

21
April

Recomandările AmCham asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative

AmCham a transmis Parlamentului Republicii Moldova recomandările sale asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Recomandările AmCham sunt structurate în câteva compartimente și se r...

21
April

Comentariile AmCham – Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare...

03
February

AmCham Moldova Participated on Improving the Draft Law on Infringement Procedure in the field of prevention of money laundering and terrorist financing and the method of applying sanctions

Between January 30 - February 3, AmCham Moldova participated in 3 meetings on improving the draft law on infringement procedure in the field of prevention of money laundering and terrorist financing and the method of applying sanctions. The meetings were attended by representatives of the Service...