AmCham Moldova s-a adresat Ministerului Justiției în legătură cu proiectul de lege cu privire la mediere și statutul mediatorului

  • 08.07.2024

AmCham Moldova a expediat în adresa Ministerului Justiției avizul său pe marginea proiectului de lege cu privire la mediere și statutul mediatorului.

Deoarece proiectul de lege are impact semnificativ asupra procesului desfășurării afacerilor în sens larg (modul soluționării litigiilor civile, de muncă și administrative are o legătură directă asupra ușurinței desfășurării afacerilor și asupra cheltuielilor administrative și de timp suportate), AmCham semnalează asupra necesității elaborării documentului de Analiză a Impactului de Reglementare care să însoțească proiectul de lege.

De asemenea, AmCham Moldova consideră obligația medierii unor categorii de litigii anterior adresării în instanțele de judecată, așa cum este reglementată în proiectul de lege, ca fiind inoportună și generatoare de probleme în viitor.

În opinia Asociației, autorii, având în vedere experiențele vădit negative din trecut, în caz dacă și-ar dori să reglementeze medierea obligatorie, dar sub o altă formă, ar trebui să o facă etapizat, analizând cum această nouă formă de mediere va fi aplicată și care vor fi rezultatele. 

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la următorul LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova sent the Ministry of Justice its opinion on the draft law on mediation and the mediator's status.

Because the bill significantly impacts the process of doing business in a broad sense (the way civil, labor, and administrative disputes are resolved has a direct link to the ease of conducting business and to the administrative and time expenses incurred), AmCham signals the need to prepare the Regulatory Impact Analysis document to accompany the draft law.

Also, AmCham Moldova considers the obligation to mediate specific categories of disputes before going to court, as regulated in the draft law, as inopportune and generating problems in the future.

In the opinion of the Association, taking into account the negative experiences of the past, in case of necessity to regulate mandatory mediation, this shall be done in stages, analyzing how the new form of mediation will be applied and what the results will be. 

The position paper can be accessed at the following LINK.

For more information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go