17
July

AmCham Moldova comentează amendamentele la Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare

AmCham Moldova a adresat Comisiei Parlamentare Economie Buget și Finanțe comentariile sale la proiectul de lege ce vizează activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Una din obiecțiile de bază adresate în scrisoare ține de neaplicabilitatea prevederilor Codului Administrativ î...

28
April

AmCham Moldova sugerează îmbunătățirea mecanismului de rectificare a valorii în vamă la mărfurile exportate de către rezidenții zonelor economice libere sau de titularii acordului de perfecționare activă

În contextul inițiativei Serviciului Vamal de modificare a Regulamentului privind destinațiile vamale (HG nr. 1140/2005), AmCham Moldova, ca urmarea a unui consult cu agenții economici care activează în cadrul zonelor economice libere și a titularilor acordului de perfecționare activă, a...

24
April

Poziția AmCham privind neincluderea organizațiilor de creditare nebancară în Programul de subvenționare a dobânzilor

În scrisoarea adresată către Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova, AmCham Moldova regretă decizia de a nu include organizațiile de creditare nebancară, în calitate de creditori, în Programul de subvenționa...

23
January

Annual Financial Services Committee Meeting

On January 22nd, the Financial Services Committee held its annual meeting to review the activities conducted in 2019, and to set priorities for 2020. Over 25 advocacy initiatives have been tackled by the Committee, ranging from issues pertaining to the insurance sector, the banking sector, paymen...

30
October

Meeting with World Bank Experts

On October 30, AmCham met with the World Bank experts to discuss the progression of reforming the Pledge Registry. Topics discussed included: The development of reforms, the prospect of a software upgrade for the Pledge Registry, and the development of interconnectivity between the Pledge Registr...

25
October

Financial Services Committee Meeting with the Ministry of Justice

One of the current week’s highlights was the meeting with the Ministry of Justice. The meeting was focused on the technical dysfunctionalities of the Registry of Pledges. The Ministry of Justice representatives welcomed AmCham’s considerations on the necessity to upgrade the Registry ...

18
October

Financial Services Committee Meeting, October 23

On October 23, 09:30 - 11:00, at the Ministry of Justice building, the Financial Services Committee will meet with the Ministry of Justice representatives to discuss the technical and regulatory deficiencies of the Registry of Pledges. If you are interested in this meeting, please contact Adrian ...

20
September

Recomandările AmCham la Legea privind OCN

În această săptămână, AmCham a prezentat avizul asupra proiectului de modificare a Legii 1/2018 privind organizațiile de creditare nebancare și altor acte normative.   Scrisoarea de poziție fiind un document destul de complex, care abordează 12 probleme, principalele vizând ...

12
August

Financial Services Committee Met with CNPF

On Thursday, AmCham non-banking credit organizations met with the National Commission for Financial Markets leadership to discuss the industry evolution, current regulatory dysfunctionalities, as well as, how the sector can contribute to achieving a level playing field, by combating the unethical le...

31
May

Registrul Garanțiilor Reale – recomandările AmCham

AmCham a adresat Ministerului Justiției un aviz asupra deficiențelor juridice și tehnice care afectează funcționalitatea Registrului garanțiilor reale. Principalele subiecte abordate se referă la posibilitatea organizațiilor de creditare nebancare să acționeze în calitate de solicitant al &...

30
May

Comisionul plăților efectuate prin card în vizorul AmCham Moldova

AmCham a prezentat avizul cu privire la inițiativa Băncii Naționale a Moldovei de a reglementa valoarea maximă a comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate cu un card de plată sau printr-un POS terminal pentru serviciile de comerț. În cadrul adresării, AmCham a solicitat ...

30
May

Lista persoanelor expuse politic

În cadrul adresării la Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, AmCham Moldova a solicitat să se ia în considerare elaborarea Listei Persoanelor Expuse Politic, dat fiind că entitățile raportoare întâmpină o serie de provocări în procesul de evaluar...

04
April

GDPR Course for Financial Entities

On April 3-4, at the Ministry of Finance, under the aegis of the Twinning Project and in collaboration whit the EU experts in personal data protection a seminar was held for entities in the financial - banking sector. It is noteworthy that a large part of the AmCham members have participated in this...

04
April

Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară - recomandările AmCham

În această săptămână, AmCham a trimis un aviz Comisiei Naționale pentru Piețele Financiare cu o serie de recomandări la proiectul hotărîrii privind clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancare. Accesați avizul integral sau adresați întrebări la acea...

02
April

Digitalizarea proceselor de notificare și autorizare a angajamentelor externe în atenția AmCham

- În această săptămână, AmCham Moldova a prezentat Băncii Naționale a Moldovei o scrisoare de poziție privind digitizarea procedurilor de aprobare / notificare / raportare a unor operațiuni în valută, așa cum prevede Legea privind reglementarea valutară nr. 62/2008. - Adițional,...

29
March

AmCham Signs a Memorandum of Understanding with Moldovan Banks Association

This week was highlighted by a long-term collaboration with Moldovan Banks Association (MBA) that has scaled into an official Memorandum of collaboration between the two entities. Through this partnership, AmCham Moldova intends to bring added value to its members, as well as, to represent bett...

11
February

Leadership Elections of the Financial Services Committee

The AmCham Financial Services Committee held its traditional beginning of year meeting. Members have used this reunion to summarize progress on last year's activity, marked in particular by discussions on the law on non-bank financial institutions and other important topics. In the same time, me...

01
February

January Financial Services Committee Updates

The beginning of 2019 brought a series of issues to the attention of the Financial Services Committee, that has resulted in two Committee Meetings. The first meeting was focused on the peculiarities of the application of the NCOs supervisory charges on the microfinance organizations and leasing c...