AmCham Moldova a înaintat un set de propuneri care conțin constrângerile/barierele precum și măsurile ce pot fi întreprinse pentru facilitarea accesului la piața de capital

  • 15.06.2023

AmCham Moldova salută inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de creare a Grupului de lucru privind piața de capital, în scopul elaborării reglementărilor pentru facilitarea integrării emitenților din Republica Moldova în piețele de capital regionale și internaționale, și atragerea și dinamizarea investițiilor în economie prin eliminarea barierelor existente.

Comunitatea AmCham a participat la ședințele Grupului de lucru privind piața de capital desfășurate pe platforma MDED și a pregătit setul de propuneri care relevă constrângerile de dezvoltare dar și măsurile ce pot fi întreprinse pentru facilitarea accesului la piața de capital.

Documentul înglobează, în formă detaliată, impedimentele identificate; descrierea/argumentele pentru modificarea legii; textul propus al modificărilor și tipul modificării (tehnică/conceptuală).

Astfel, au fost identificate următoarelor acte legislative la care sunt necesare intervenții imediate:
• Legea nr. 171/2012 privind piața de capital
• Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni
• Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
• Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997
• Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară
• Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară
• Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor
Modificările propuse au drept scop impulsionarea integrării emitenților pentru facilitarea accesului la capital și creșterii economice per ansamblu.

Documentul integral poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Mihai Burunciuc (mihaiburunciuc@amcham.md), Policy Manager AmCham.
 

Latest Advocacy on the Go