AmCham a prezentat pozitia pe proiectul de lege, care reglementează plățile de supraveghere impuse entităților supravegheate de Banca Națională a Moldovei

  • 14.12.2022

Comunitatea financiară din cadrul AmCham Moldova a examinat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, Codul de Procedură civilă, Codul de executare, Codul administrativ și altele) și comunică următoarele. Având în vedere complexitatea proiectului de lege precum și intervențiile conceptuale ce vor afecta sectorul financiar, inclusiv din perspectiva creșterii costurilor activității, se consideră necesar realizare consultărilor publice pentru a discuta modificările propuse prin prisma argumentelor autorităților publice și a părților afectate de intervențiile în actele normative.

Acest exercițiu va asigura o eficiență mai sporită a intervențiilor promovate de Ministerul Finanțelor de comun cu Banca Națională a Moldovei prin informarea multilaterală asupra efectelor reglementărilor propuse. Proiectul de lege prezentat conține o serie de modificări care vizează organizarea și competențele BNM, dar și activitatea entităților financiare, în special: (i) consolidarea cadrului legal aferent băncii centrale ca entitate de supraveghere, (ii) limitări suplimentare ale prevederilor Codului Administrativ asupra procedurilor administrative care au ca obiect actele emise de Banca Națională a Moldovei și (iii) instituirea remunerațiilor serviciilor și operațiunilor Băncii Naționale și a plăților de supraveghere impuse entităților supravegheate. În continuare prezentăm propunerile și obiecțiile de perfecționare a modificărilor propuse prin proiectul de lege.

Textul întreg al scrisorii de poziție poate fi accesat aici.

 

Latest Advocacy on the Go