AmCham Moldova a prezentat Comisiei parlamentare de mediu scrisoarea de poziție referitor la Proiectul de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului

  • 13.06.2023

AmCham Moldova a prezentat, pe data de 12 iunie 2023, în adresa Comisiei parlamentare de mediu avizul referitor la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.
Comunitatea AmCham Moldova reiterează susținerea inițiativei de modificare a cadrului normativ existent în vederea eliminării neconcordanțelor legislative pentru implementarea eficientă a Responsabilității Extinse a Producătorului cât și în scopul alinierii la practicile Europene existente din domeniu.
Scrisoarea de poziție cuprinde preocuparea mediului de afaceri referitoare la modificările propuse și include propuneri de îmbunătățire a cadrului legal existent care vor avea un impact pozitiv în implementarea eficientă a Responsabilității Extinse a Producătorului, vor stimula agenții economici și vor rezolva problema taxării duble de mediu nejustificată.

Documentul integral poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Mihai Burunciuc (mihaiburunciuc@amcham.md), Policy Manager AmCham.

*Activitatea este desfașurată cu suportul proiectului "Tehnologiile Viitorului", finanțat de USAID, Guvernul Suediei, și Ambasada Britaniei in Moldova."

__________________________________________________________________________________________________________________________________

On June 12, 2023, AmCham Moldova presented to the Parliamentary Environment Commission the position paper on the Draft Law for the amendment of Law no. 1540/1998 regarding payment for environmental pollution.
The AmCham Moldova community reiterates its support for the initiative to modify the existing regulatory framework in order to eliminate legislative inconsistencies for the effective implementation of Extended Producer Responsibility, as well as for the purpose of aligning with existing European practices in the field.
The position paper includes the concern of the business environment related to the proposed changes and includes proposals to improve the existing legal framework that will have a positive impact on the effective implementation of Extended Producer Responsibility, will stimulate businesses and will solve the problem of unjustified environmental double taxation.

The full document can be consulted here.

For more information, please contact Mihai Burunciuc (mihaiburunciuc@amcham.md), AmCham Policy Manager.

*Activitatea este desfașurată cu suportul proiectului "Tehnologiile Viitorului", finanțat de USAID, Guvernul Suediei, și Ambasada Britaniei in Moldova."

Latest Advocacy on the Go