07
April

Asociațiile de business atenționează asupra riscului aplicării unui tratament fiscal abuziv față de furnizorii de comunicații mobile

Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova), Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova), Asociația Businessului European (EBA Moldova), Asociația Companiilor Private din Sectorul TIC (ATIC Moldova) și Camera de Comerț și Industrie (CCI) au adus &icir...

30
October

AmCham a prezentat propunerile comunității pentru politica fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a transmis o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care a prezentat setul de propuneri ale comunității ce ar urma să se regăsească în actul normativ ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 (suplimentar la scrisoarea nr.118 din 14 octombrie 2020). Propunerile p...

17
July

Comentariile AmCham Moldova asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Printre solicitările mediului de afaceri se numără: specificarea, din punct de vedere conceptual, care este statutul MPay: fie acesta s...

26
June

AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra impedimentele în utilizarea serviciilor fiscale electronice de către investitorii străini

AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție Ministerul Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, privind modul în care directorii companiilor cu investiții străine, în particular, nerezidenți ai Republicii Moldova, ar urma să asigure concordanța cu prevederile procedural în ce...

24
June

AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului de ordin cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”

AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului de ordin cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ”e-Factura”, elaborată de Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de ...

18
May

Asociațiile de business atrag atenția autorităților publice asupra problemei suprataxării veniturilor companiilor din sectorul comunicațiilor mobile

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Asociația Investitorilor Străini, au transmis o scrisoare către Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova, Viceprim-ministrul Republicii Moldova și Ministrului Ec...

28
April

Comentariile AmCham - Provocările de ordin fiscal întâmpinate de către reprezentanții profesiei de avocat

AmCham a transmis Prim-ministrului Republicii Moldova o scrisoare prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu neaplicarea unui tratament corect și echitabil față de persoanele ce practică activitate profesională în sectorul justiției, cu precădere avocați, în spe...

02
April

Declarația AmCham Moldova privind unele Măsuri Fiscale Aprobate prin Angajarea Răspunderii Guvernului

Camera Americană de Comerț din Moldova susține efortul Guvernului de implementare a unor măsuri fiscale pentru reducerea impactului economic cauzat de situația epidemiologică COVID-19. Prin urmare, considerăm regretabilă decizia de a exclude normele prin care s-a propus instituirea plafoanel...

20
March

Recomandările AmCham la proiectul politicii fiscale și vamale 2021

AmCham Moldova a elaborat avizul asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021, înaintat spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor. Avizul conține o serie de comentarii menite să contribuie la p...

17
March

AmCham solicită adoptarea unor măsuri stringente de relaxare regulatorie în domeniul fiscal și clarificarea aspectelor legate de activitățile permise a fi desfășurate în perioada stării de urgență

AmCham s-a adresat către primul ministru Ion Chicu salutând pe această cale atitudinea proactivă a autorităților publice și măsurile întreprinse în vederea minimizării fenomenului de răspândire a COVID-19. Totodată, mediul de afaceri a atenționat asupra faptului că decizii...

27
February

Comunicat de presă: Moldova riscă să rămână fără acces la zeci de posturi TV internaţionale

Amendamentul la Codul serviciilor media audiovizuale, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, interzice operatorilor reţelelor de televiziune prin cablu retransmisiunea posturilor TV internaţionale care conţin publicitate sau teleshopping. Operatorii TV prin cablu au identificat peste 90 de cana...

24
February

AmCham Moldova prezintă propunerile de modificare a legislației Fiscale și Vamale pentru anul 2021

Urmare a anunțului publicat despre Ministerul Finanțelor despre iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale, Camera Americană de Comerț din Moldova a prezentat în termenii fixați setul de propuneri for...

08
November

Avizul AmCham la proiectul de modificare a Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și a Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale

După o serie de întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, AmCham a prezentat recomandări care vizează modificarea Regulamentului privind calculul amortizării în scopuri fiscale, precum și Catalogul activelor fixe și necorporale. Simplificarea metodologiei de contabilitat...

06
November

A Technical Meeting on Tax and Custom Policy 2020

On November 21, AmCham attended a technical meeting chaired by Dorel Noroc, State Secretary of the Ministry of Finance; The discussions brought together representatives from AmCham, the Ministry of Finance, State Tax Inspectorate, private sector, and BSOs. Participants generated a series of question...

01
November

Important to Know - Fiscal & Customs Policy 2020 Presented to the Business Community

At the end of last week, the Ministry of Finance of the Republic of Moldova presented to the business community the elements of fiscal and customs policy for the following 2 periods. The policy contained series of proposed changes to be implemented from January 2020; and further section that is p...

18
October

AmCham Participated at the Meeting on Fixed Assets Regulation

On October 17, the Ministry of Finance organized a technical meeting aimed at amending the Regulation on the calculation of fixed assets for tax purposes (GD 289/2007). The meeting was chaired by Dorel Noroc, Head of the Tax and Customs Policy Department, and brought together representatives from di...

10
October

State Tax Service Presented the Concept Electronic Register of Employees to the Business Community

On October 9, AmCham Moldova attended the meeting organized by the State Tax Service regarding the Electronic Register of Employees. The officials of the State Tax Service presented to the participants the concept of the Electronic Register of Employees, the data that will be contained in the Reg...

13
September

Policy Win – Capped Amount of Compensatory Remuneration Excluded

AmCham is sharing the result of business community efforts, the article that stipulated the amount of compensatory remuneration collected from entrepreneurs, capped at 15% of the revenue generated by the business that implies the intellectual product when the employee is a co-author was excluded. ...