AmCham insistă pe actualizarea rațională a Calendarului de aproximare din Acordul de Asociere RM - UE a accizelor la tutun

  • 10.08.2022

Una din prioritățile expuse de comunitatea de afaceri pe domeniul fiscal, reflectată și în AmCham Business Compendium of Recommendations (AmCham Business CORe), este și extinderea către 2030 a termenului pentru alinierea accizei minime cu cea din UE și majorarea graduală a accizei la țigarete pe termen lung pentru a asigura venituri bugetare stabile și durabile și a diminua riscul de dezvoltare a pieței ilegale a produselor din tutun. Această prioritate s-a formulat urmare a analizei regionale în ceea ce ține de politicile fiscale ce vizează accizele la tutun – analiză ce va fi expusă în cele ce urmează în scopul fundamentării necesității de inițiere a unor acțiuni proactive în ceea ce ține de acest fapt.

În acest context, Comunitatea AmCham solitică întreprinderea măsurilor diplomatice și administrative necesare în cadrul Consiliului de Asociere RM-UE, în contextul ajustării angajamentelor mutuale existente, prin extinderea până în 2030 al termenului de implementare a Directivei 2011/64 și atingerea nivelului minim al accizei UE, pornind de la necesitatea de menținere a unui aflux de venituri la bugetul de stat și asigurării unui nivel adecvat și previzibil al modului în care se realizează asieta impozitului dat și impactul acesteia asupra populației și mediului de afaceri.

Textul întreg al scrisorii poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

 

Latest Advocacy on the Go