13
April

AmCham a adresat o serie de comentarii la inițiativa legislative privind instituirea unor măsuri vizând amânarea rambursării creditelor și a altor plăți aferente

AmCham a adresat o serie de comentarii la inițiativa legislative privind instituirea unor măsuri vizând amânarea rambursării creditelor și a altor plăți aferente, contractate de persoane fizice de la organizații creditare nebancare Dacă aveți nevoie de mai multă informație la acest su...

09
April

AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de activitatea nerezidenților pe teritoriul țării

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspectele fiscale și contabile ale activității nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova, a...

08
April

AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de amortizarea (uzura) mijloacelor fixe

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare în adresa Ministerului Finanțelor prin care a solicitat clarificarea unor aspecte ale aplicării normelor fiscale ce țin de amortizarea (uzura) mijloacelor fixe, inclusiv: Amortizarea mijloacelor fixe aflate temporar la depozit și argumentarea asupra ded...

08
April

Comentariile AmCham Moldova pe marginea inițiativei de diminuare a plafonului privind cuantumul dobânzii, comisioanelor și penalităților la creditele oferite de organizațiile de creditare nebancară.

Ca și în alte sectoare economice, subiectul reglementării prețului creditării este unul complex care generează consecințe pe termen scurt și pe termen lung, neexistând o soluție ce să rezolve toate problemele. În baza analizelor financiare și juridice conținute în opinia A...

08
April

Comunitatea AmCham și-a formulat prioritățile de impozitare, contabilitate și audit

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare în adresa Ministerului Finanțelor prin care a adus în atenția autorității prioritățile de impozitare, audit și de contabilitate, formulate de comunitatea AmCham Moldova și care ar trebui să servească drept repere în procesul de construire a viz...

07
April

Asociațiile de business atenționează asupra riscului aplicării unui tratament fiscal abuziv față de furnizorii de comunicații mobile

Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova), Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova), Asociația Businessului European (EBA Moldova), Asociația Companiilor Private din Sectorul TIC (ATIC Moldova) și Camera de Comerț și Industrie (CCI) au adus &icir...

30
March

Asociațiile de business evidențiază importanța programului național de vaccinare

Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova), Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova), Asociația Businessului European (EBA Moldova), Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private (UIMSP) și Confederația Națională a Patronatului (CNPM) s-au adresat...

29
March

Asociațiile de Business solicită adoptarea ”pachetului digitizarea”

Săptămâna trecută, AmCham Moldova de comun cu ATIC, FIA, EBA Moldova, CCI Moldova și Confederația Națională a Patronatului s-au adresat Parlamentului cu solicitarea de adoptare a în regim de urgență a „Pachetul Digitizarea” elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii,...

16
March

AmCham și-a prezentat poziția vizavi de proiectele ce țin de echipamentele de casă și control și de SIA Monitorizarea electronică a vânzărilor

AmCham Moldova și-a prezentat avizul la proiectele Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control și a  Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de ...

16
March

AmCham solicită clarificări ce țin de aplicarea taxei locale în comerțul electronic

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Primarului general al mun. Chișinău a Consiliului Municipal Chișinău prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de aplicarea taxei locale în comerțul electronic, și anume stabilirea unor cerințe mai clare și mai concrete în c...

15
March

Dezbaterea proiectului de lege privind modificarea Codului muncii în cadrul grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Pe data de 12 martie, AmCham Moldova a participat la ședința grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții Ministerului, patronatelor și sindicatelor au dezbătut prevederile proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii și po...

15
March

Întrevederea AmCham cu membrii Comisiei Parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică

Pe data de 9 martie, AmCham Moldova și EBA Moldova au avut o întrevedere cu Președintele și membrii Comisiei Parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică. În cadrul întrevederii, părțile au discutat asupra proiectului de lege privind protejarea obiectelor de infr...

15
March

AmCham a participat la dezbaterile publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și Regulamentului privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale în Chișinău

Pe parcursul lunii martie, AmCham a participat la trei runde de dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și Regulamentului privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale în Chișinău. AmCham a atras atenția autorilo...

09
March

AmCham solicită clarificări ce țin de factura fiscală

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Ministerului Finanțelor prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de modul de aplicare a prevederilor Codului fiscal și a Legii Contabilității și raportării financiare în ceea ce ține de documentarea unor tranzacții prin intermedi...

09
March

AmCham își exprimă îngrijorarea în ceea ce ține de normele noi de monitorizare impuse prestatorilor serviciilor de plată

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Parlamentului Republicii Moldova, a Băncii Naționale a Moldovei și a Ministerului Finanțelor prin care își exprimă îngrijorarea repetată vizavi de modificările operate în Legea 114/2012 și în Codul penal prin Legea 257/20...

22
February

AmCham solicită clarificări ce țin de normele tranzitorii privind înregistrarea ECC (Gateway Fiscal)

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și de control prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de modul de implementare a Hotărârii Guvernului nr.114/2019, și anume ce ține de lipsa unor norme tranzitorii care a...

19
February

AmCham s-a adresat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu noile restricții impuse centrelor comerciale

AmCham s-a adresat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și și-a exprimat îngrijorările în legătură cu noile restricții impuse centrelor comerciale prin hotărârea Comisiei nr. 45 din 15 februarie 2021. Hotărârea care face obiectul scrisorii dispune sistarea,...

18
February

Comentariile AmCham asupra proiectului Codului funciar

AmCham a transmis în adresa Parlamentului unele observații asupra proiectului Codului funciar și a atras atenția autorității publice asupra excepțiilor privind schimbarea destinației terenurilor agricole. Mediul de afaceri a menționat că proiectul în redacția inițială permitea tu...