27
January

AmCham a prezentat aviz asupra proiectului noii legi privind taxa de stat

Asociația apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a actului de justiție și înțelege care sunt scopurile urmărite, mai ales având în vedere direcția strategică a asociației legată de promovarea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor. Asociați...

23
January

Strategia de transformare digitală 2023-2030 comentată de mediul de afaceri

AmCham Moldova a prezentat avizul la proiectul Strategiei de transformare digitală 2023-2030, supusă consultărilor publice de Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare electronică - document care a fost primit destul de călduros de comunitatea de afaceri din cadrul comunității. Printre propuneri...

16
January

Potențialele efecte ale PSD2 asupra emițătorilor tichetelor de masă

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Economiei în care a ridicat întrebarea aplicării Legii 209/2022 pentru modificarea Legii 114/2012 în privința emitenților tichetelor de masă. Legea 114/2012 cu privire la serviciile de plată și mone...

29
December

AmCham Moldova se pronunță asupra interchange fee

Urmare a examinării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dis...

15
December

Avizul AmCham pe politica fiscală și vamală 2023 remis Parlamentului

În ședința din 7 decembrie curent, Guvernul a aprobat proiectul de lege ce ține de politica fiscală și vamală pentru 2023. A fost destul de plăcut să constatăm că o parte din propunerile și comentariile înaintate de comunitatea AmCham Moldova în proces...

14
December

AmCham a prezentat pozitia pe proiectul de lege, care reglementează plățile de supraveghere impuse entităților supravegheate de Banca Națională a Moldovei

Comunitatea financiară din cadrul AmCham Moldova a examinat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, Codul de Procedură civilă, Codul de executare, Codul admin...

25
November

AmCham îndeamnă la asigurarea predictibilității fiscale în contextul inițiativei de dublare a ratei de creștere a accizelor la unele produse

AmCham îndeamnă autoritățile publice la asigurarea predictibilității fiscale în contextul inițiativei de dublare a ratei de creștere a accizelor la unele produse propusă pentru anul 2023, orice creștere a accizelor urmând a fi graduală și moderată. În prezent, Republica Mo...

21
November

AmCham și-a prezentat pozitia pe politica fiscală și vamală 2023

Comunitatea AmCham Moldova a remis în adresa Ministerului Finanțelor scrisoarea de poziție vizavi de inițiativa Ministerului Finanțelor în ceea ce ține de politica fiscală și vamală pentru 2023. Astfel, printre propunerile generale sunt următoarele: Salutăm includerea în proi...

10
November

AmCham Moldova a participat în cadrul discuțiilor cu Prim - ministra Natalia Gavrilița cu reprezentații Confederației Naționale a Patronatului

La 3 noiembrie, AmCham Moldova a participat în cadrul discuțiilor cu Prim - ministra Natalia Gavrilița cu reprezentații Confederației Naționale a Patronatului În cadrul ședinței, Dorel Noroc, policy manager AmCham Moldova, a apreciat eforturile întreprinse de Guvern în ges...

07
November

AmCham și ATIC s-au expus în procesul de examinare repetată a proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă (crowdfunding)

Camera de Comerț Americană din Moldova și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC („ATIC”), urmare a examinării repetate a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind serviciile de finanțare participativă (număr unic 150/MEI/2021)...

01
November

Comunitatea de business a avut o întrevedere cu Directorul Agenției Servicii Publice

AmCham Moldova și EBA Moldova au avut o întrevedere cu dl Mircea Eșanu, Directorul Agenției Servicii Publice, în vederea discutării subiectelor actuale legate de prestarea serviciilor publice către comunitatea de business. Reprezentanții comunității de afaceri au avut posibilitatea de...

27
October

AmCham Moldova, FIA și EBA solicită autorităților scutirea și deducerea ajutoarelor acordate angajaților în perioada rece a anului

În contextul crizei economice cu care se confruntă Republica Moldova (inflația galopantă, criza resurselor energetice și creșterea prețurilor la electricitate și gaz), membrii comunităților ce le reprezentăm analizează posibilitățile acordării angajaților ajutoarelor materiale, în expres...

27
October

Comunitatea AmCham a avut o întrevedere cu Dl Andrei Spînu, Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, având ca focus riscurile și incertitudinile securității energetice în contextul geopolitic actual

Comunitatea AmCham Moldova cu peste 150 de companii membri din diferite sectoare economice este o platformă ideală pentru a evalua comprehensiv impactul asupra business-ului a situației actuale în domeniul energetic, a modela scenarii de evoluție și a dezbate soluții pentru evitarea într...

18
October

AmCham Moldova atrage atenția autorităților publice asupra problemelor critice privind plățile suplimentare la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare

La moment, companiile producătoare de mărfuri și servicii se confruntă cu următoarele probleme critice în aplicarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane şi ru...

14
October

Advocacy pentru paperless - o prioritate continuă

Comunitatea AmCham Moldova a ieșit cu o inițiativă de a face un screening a interacțiunii pe care o au băncile și alți prestatori de servicii de plată nonbancari cu Banca Națională a Moldovei pe dimensiunea existenței solicitărilor de prezentare a documentelor pe suport de hârtie.  Ast...

13
October

AmCham Moldova își exprimă poziția vizavi de inițiativa privind introducerea mecanismului prețurilor de transfer

Comunitatea AmCham Moldova își prezintă îngrijorările și comentariile ce țin de inițiativa legislativă nr.362/23.09.2022 ce ține de introducerea mecanismului prețurilor de transfer și a conceptului de neacceptare sau recalificare a tranzacțiilor de către Serviciul Fiscal d...

13
October

AmCham Moldova își exprimă îngrijorările vizavi de carențele în solicitarea și mecanismul de transmitere a informației în SIA MEV

Comunitatea AmCham Moldova își prezintă îngrijorările și comentariile ce țin de Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și control (nr. 26-11/1-19/03 din 16.08.2022), prin care sa decis ca agenții economici – contribuabili mari, care...

28
September

AmCham Moldova susține și monitorizează îndeaproape subiectele ce vizează tranziția la economia verde și circulară

Unul din ele se referă la Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2022, (publicat în Monitorul Oficial din 23 septembrie 2023). Scopul Regulamentului constă în instituirea unui cadru juridic de reglementare a gestionării anvelopel...