03
October

Asociațiile de business își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de modificare a procedurii de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative

AmCham Moldova, CNPM, FIA Moldova, ATIC și Asociația „Lapte” au expediat în adresa autorităților publice o scrisoare de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul legii care modifică procedurile de elaborare ș...

26
September

AmCham Moldova a înaintat un set de amendamente la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile

În contextul avizării repetate a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, AmCham Moldova și-a exprimat susținerea de principiu a proiectului, înaintând unele comentarii și propuneri de îmbunătățire. Aceste propuneri s-au concentrat î...

25
September

AmCham a expediat în adresa Ministerului Energiei scrisoarea de poziție, care conține îngrijorările, comentariile și propunerile legate de avizarea repetată a proiectului de modificare a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale

Comunitatea AmCham apreciază inițiativa de liberalizare a pieței gazelor, care vine să o consolideze și să o facă competitivă, sigură și durabilă atât în beneficiul consumatorilor, cât și al furnizorilor de gaze. Proiectul de modificare a Legii nr. 108/2016 conține un set de pre...

08
September

AmCham, FIA, and ATIC contributed several proposals to the draft law on data protection

AmCham, FIA, and ATIC contributed several proposals to the draft law on data protection. The proposals of the business community refer to the following main aspects: - Bringing the draft law into line with the provisions of the EU Regulation; - Rewriting the language of the draft law consid...

07
September

AmCham reacted to the Government\'s call for business deregulation

AmCham reacted to the Government's call for business deregulation. The association's proposals refer to the following areas: - outdoor advertising; - pharma; - enforcement legislation; - registers of securities holders and their record; - labor; - personal data security mea...

05
September

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale pe marginea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu referire la Regulamentul adoptat de Comisie privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. Asociația consideră unele prevederi ale hotărârii CEC, adoptate pe 4 augus...

11
August

AmCham a înaintat un set de propuneri ce vizează măsurile de îmbunătățire a procesului de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul public de canalizare

Comunitatea AmCham apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a cadrului normativ existent în vederea asigurării prevenirii și minimizării impactului semnificativ asupra resurselor de apă cauzat de evacuarea apelor uzate. Scrisoarea de poziție conține comentarii și pro...

09
August

AmCham a prezentat aviz la proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică

Comunitatea AmCham apreciază eforturile Ministerului Energiei și își reiterează angajamentul și suportul în atingerea obiectivelor comune prin asigurarea integrității și transparenței pieței angro a energiei electrice. Principalele aspecte reflectate în scrisoare țin de reglemen...

01
August

AmCham Moldova monitorizează evoluția cazurilor de reclasificare din oficiu a produselor medicamentoase în cadrul procedurilor de audit post-vămuire

AmCham a întreprins toate eforturile pentru susținerea promovării modificărilor la normele interpretabile din Codul fiscal și alte legi, pentru a clarifica că, în toate cazurile, produsele trebuie să fie calificate în vamă drept medicamente și urmează a li se aplica cota redusă a T...

27
July

AmCham Moldova a expediat Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale

AmCham Moldova a expediat în adresa Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale (reforma legislației corporative). AmCham susține faptul promovării acestei legi care a fost elaborată de către un...

24
July

AmCham Moldova a participat la o ședință de consultări publice în Parlament pe marginea proiectului de lege pentru modificarea legislației corporative

AmCham Moldova a participat pe 24 iulie la ședința de consultări publice în Parlament pe marginea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor dintre asociații/acționarii societăților comerciale). Noile reglementări au fost elaborate în cadrul u...

17
July

AmCham a expediat Guvernului și Parlamentului o scrisoare referitoare la organizarea muncii în schimburi prin prisma prevederilor Codului muncii

Potrivit normelor Codului muncii în vigoare, durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă). Reglementarea actuală din Codul muncii în opinia asociație...

07
July

AmCham a prezentat avizul la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor.

Comunitatea AmCham apreciază inițiativa autorităților publice de reglementare a cerințelor față de calitatea și protecția mediului înconjurător și sănătatea populației, prin stabilirea cadrului legal care urmărește respectarea procedurilor de prevenire sau reducere a efectelor negative asupra ...

07
July

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu părțile interesate pe marginea deficiențelor legii publicității

Pe 7 iulie, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu părțile interesate pe marginea deficiențelor legii publicității. La ședință au participat reprezentanții comunității de afaceri și autoritățile publice centrale și locale. Părțile au discutat soluți...

04
July

Noua lege privind protecția datelor cu caracter personal, care transpune acquis-ul comunitar în legislația națională, va fi promovată într-un ritm mai rapid

Noua lege privind protecția datelor cu caracter personal, care transpune acquis-ul comunitar în legislația națională, va fi promovată într-un ritm mai rapid. Proiectul de lege, mult discutat de-a lungul anilor pe mai multe platforme, atât în ​​Guvern, cât și în...

27
June

AmCham a prezentat avizul asupra proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau în emisaruri pentru locali

Comunitatea AmCham apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a cadrului normativ existent în vederea asigurării desfășurării activității de întreprinzător, eliminării divergențelor din relația operator-agenți economici, precum și asigurării prevenirii și minimizări...

15
June

AmCham Moldova a înaintat un set de propuneri care conțin constrângerile/barierele precum și măsurile ce pot fi întreprinse pentru facilitarea accesului la piața de capital

AmCham Moldova salută inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de creare a Grupului de lucru privind piața de capital, în scopul elaborării reglementărilor pentru facilitarea integrării emitenților din Republica Moldova în piețele de capital regionale și internațion...

13
June

AmCham Moldova a prezentat Comisiei parlamentare de mediu scrisoarea de poziție referitor la Proiectul de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului

AmCham Moldova a prezentat, pe data de 12 iunie 2023, în adresa Comisiei parlamentare de mediu avizul referitor la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului. Comunitatea AmCham Moldova reiterează susținerea inițiativei de modificare a cadr...