15
July

AmCham solicită repetat clarificarea unor aspecte ce țin de factura fiscală

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat prin care solicită clarificarea unor subiecte ce țin de modul de utilizare a facturii fiscale, inclusiv: Documentul de însoțire în cadrul comerțului electronic Perioada de declarare a fact...

08
July

AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de regimul contabil și fiscal a sectorului tehnologiilor informaționale

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspecte ale aplicării normelor contabile și fiscale ce țin de...

30
June

Declarație comună privind politica de stat în domeniul gestionării deșeurilor de plastic

În cadrul unei scrisori comune către o serie de autorități publice, AmCham Moldova, EBA Moldova și APIAM iau notă de Raportul auditului performanței „Managementul deșeurilor din plastic” dezvoltat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, reiterînd priorități de politici &ic...

21
June

Ședința Comitetului pentru Îngrijirea Sănătății asupra conceptului Acordurilor de Acces Gestionat

În data de 18 iunie a avut loc ședința Comitetului AmCham pentru Îngrijirea Sănătății. În cadrul ședinței, companiile farmaceutice membre AmCham au discutat conceptul Acordurilor de Acces Gestionat și posibila lui implementare în legislația națională. Acordurile de acce...

21
June

AmCham a participat la ședința Grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii

În data de 18 iunie AmCham a participat la ședința grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii. În cadrul ședinței, AmCham a prezentat propunerea sa privind reglementarea juridică a regimului clauzei de neconcurență în Codul muncii. Necesitatea existenței cl...

14
June

AmCham solicită clarificarea situației de fapt cu transpunerea prevederilor Directivei nr. 2015/2366 – PSD2

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei prin care solicită clarificarea statutului la zi a uneia din prioritățile comunității AmCham Moldova intens discutată în cadrul AmCham Moldova Digital Transformation Committee care este transpunerea prevederilor Directivei n...

14
June

Concurența loială pe piața serviciilor de plată abordată de membrii comunității AmCham

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Serviciului Fiscal de Stat și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online în cadrul DTALKS cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de concurența loială pe piața ser...

14
June

AmCham și-a expus opinia asupra proiectului legii cu privire la finanțarea participativă (crowdfunding)

Comunitatea AmCham Moldova și-a expus opinia asupra proiectului legii cu privire la finanțarea participativă (crowdfunding) – exercițiu de consultanță ce se realizează după o perioadă mai lungă de timp în care AmCham Moldova a fost una din locomotivele procesului de inițiere a consultări...

14
June

AmCham Moldova a transmis opinia de concept asupra proiectului de Listă a produselor provenite din lanțul alimentar scurt / produse alimentare subiect al limitării expunerii pe raft

În cadrul scrisorii AmCham Moldova a evidențiat importanța elaborării unor criterii și metodologii de includere și excludere a bunurilor alimentare din Listă, precum și imperativul implicării Consiliului Concurenței în procesul de dezvoltare a Listei prenotate. Pentru mai mutle detali...

19
May

AmCham continuă discuțiile cu Primăria Chișinău la subiectul taxelor locale

AmCham Moldova a prezentat avizul la solicitarea Primăriei mun. Chișinău la proiectul de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” care prevede, în principal, a...

19
May

AmCham solicită examinarea repetată a propunerilor înaintate anterior la proiectele ce țin de Regulamentele ECC

AmCham Moldova a examinat repetat Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control și a  Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și S...

17
May

AmCham a participat la ședința Grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii

În data de 14 mai, AmCham a participat la ședința Grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii. În cadrul ședinței, partenerii sociali au discutat propunerile referitoare la îmbunătățirea reglementărilor privind munca nedeclarată și o mai bună clarificare a crit...

28
April

AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de regimul contabil și fiscal a sectorului financiar

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspectele fiscale și contabile ale activității sectorului fin...

27
April

AmCham Moldova încurajează lansarea discuțiilor privind alăturarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

În cadrul unei scrisori adresate Președenției Republicii Moldova, AmCham Moldova solicită analiza oportunității alăturării Republicii Moldova la la Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare social. Unul din instrumentele respectivului Program oferă flexibilitate ...

21
April

AmCham, Asociația Băncilor din Moldova și ATIC își exprimă repetat îngrijorarea în ceea ce ține de normele noi de monitorizare impuse prestatorilor serviciilor de plată

AmCham Moldova, Asociația Băncilor din Moldova și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC au elaborat o solicitare în adresa Parlamentului Republicii Moldova, a Băncii Naționale a Moldovei, a Ministerului Finanțelor și a Președinției Republicii Moldova prin care își exprimă &i...

19
April

AmCham Moldova comentează propunerile de modificare a Codului de Executare

Într-o scrisoare comună, AmCham Moldova, EBA Moldova și Asociația Băncilor din Moldova se expun asupra oportunității propunerilor de modificare a Codului de Executare prin prisma impactului asupra  accesului la finanțare. În acest sens, pe lângă impactul direct de protejare a ...

19
April

AmCham și-a expus opinia asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice

AmCham a transmis în adresa Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova comentariile sale asupra proiectului de lege nr. 49/2021 pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Asociația a atras a...

19
April

AmCham și-a expus opinia asupra proiectului pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

AmCham a transmis în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comentariile sale asupra proiectului hotărârii Consiliului de Administrație ANRE pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil. AmCham a comunicat de...