26
May

Opinia AmCham asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii

Pe data de 23 mai 2022, AmCham a transmis în atenția deputaților în Parlamentul Republicii Moldova opinia sa asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii (nr. 146/2022). Asociația a salutat inițiativa legislativă promovată și a contribuit cu mai multe propuneri menite ...

23
May

Opinia Amcham privind Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 21 din 18 mai 2022 referitoare la interzicerea deducerii și restituirii TVA în cazul exporturilor unor categorii de produse

Asociația își exprimă îngrijorarea privind instrumentele utilizate în gestionarea situației, și anume aprobarea unor norme derogatorii de la legile aferente activității mediului de afaceri prin intermediul Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Dreptul la deducerea...

03
May

AmCham a realizat Studiul privind impactul social-economic al sectorului de creditare nebancară

Studiul privind impactul social-economic al sectorului de creditare nebancară a fost elaborat de către consultantul independent, Dumitru Vicol, în cooperare cu AmCham Moldova. Scopul studiului este de a analiza, cuantifica și descrie rolul sectorului de creditare nebancară în economia...

29
April

Opinia AmCham asupra proiectului de modificare a hotărârii Guvernului cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante

AmCham a transmis către Prim-ministrul Republicii Moldova și Ministerul Economiei opinia sa asupra proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante. Asociația consideră că pro...

26
April

AmCham continuă dialogul cu autoritățile vizavi de Convenția de evitare a dublei impuneri RM – US

Comunitatea AmCham Moldova continua să militeze pentru o atitudine mai proactive a autorităților în cee ace ține de soluționarea problemei absenței unui tratat de evitare a dublei impuneri între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Astfel, se solicită fie semnarea unei con...

07
April

AmCham pledează pentru digitalizarea serviciilor fiscale

Comunitatea AmCham Moldova vine cu solicitarea de ajustare a cadrului normativ în ceea ce ține de propuneri de perfecționare a sistemului de raportare și/sau documentare în scopuri fiscale, adresată Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat. În speță, se solicită interv...

07
April

AmCham pledează pentru digitalizarea serviciilor fiscale

Comunitatea AmCham Moldova vine cu solicitarea de clarificarea unor aspecte ce țin de reglementare și funcționare a sistemului e-Factura, sistemelor de transmitere a notelor informative despre veniturile contribuabililor, precum și alte subiecte relevante digitizării relațiilor fiscale între c...

28
March

AmCham Moldova propune ajustarea cadrului normativ aferent deplasărilor

Comunitatea AmCham Moldova vine cu solicitarea de ajustare a cadrului normativ în ceea ce ține de deductibilitatea cheltuielilor ce țin de deplasări, adresată Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat. În speță, se solicită intervenția pe următoarele dimensiuni: claritate ...

18
March

Opinia AmCham asupra proiectului Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor personale care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor

AmCham a transmis Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal două avize asupra proiectului deciziei pentru aprobarea listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor personale care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor. Aso...

18
March

Opinia AmCham asupra proiectului Contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor personale către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor personale

AmCham a transmis Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal comentariile sale asupra proiectului ordinului pentru aprobarea Contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor personale către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor pers...

18
March

Comunitatea AmCham Moldova și-a prezentat propunerile pentru completarea pachetului legislative pe e-commerce

La inițiativa Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru, membrii AmCham Moldova au generat un set de propuneri ce are menirea să asigure o mai bună funcționare a legislației și proceselor asociate comerțului electronic. Printre principalele propuneri sunt cele ce țin de: Procedura d...

18
March

AmCham Moldova solicită clarificări ce țin de deducerile asoiate refugiaților

În contextul aprobării pe 1 martie, de către Comisia Situații Excepționale, a deciziei nr.4 care conținea, printre altele, și careva norme de deductibilitate ce urmau să clarifice modul de taxare a efortului de susținere a refugiaților, Comunitatea AmCham Moldova a formulat o solicitare de cla...

07
March

Comentariile AmCham asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional

AmCham a transmis Parlamentului comentariile sale asupra proiectului de lege nr. 15/2022 pentru modificarea Codului contravențional. Comentariile mediului de afaceri sunt menite să contribuie la îmbunătățirea conținutului normativ al proiectului și se referă la modificările propuse asupra c...

09
February

AmCham solicită intensificarea acțiunilor autorităților în ceea ce ține de accizele la produsele din tutun în contextul Acordului de Asociere RM - UE

AmCham Moldova a înaintat o scrisoare în adresa Ministerului Finanțelor care se referă la acțiunile ce se cer în vederea intensificării acțiunilor autorităților în ceea ce ține de accizele la produsele din tutun în contextul Acordului de Asociere RM – UE. Solicita...

13
January

AmCham Moldova continuă să pledeze pentru digitalizarea serviciilor fiscale și asigurarea unor condiții fiscale echitabile pentru prestatorii serviciilor de plată

AmCham Moldova a adresat o scrisoare în adresa Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Centrul de Tehnologii Informaționale în finanțe în vederea accentuării repetate a unor subiecte importante în ceea ce ține de digitalizarea serviciilor fiscale și  asigu...

28
December

Identificarea electronică la distanță în domeniul serviciilor financiare (e-KYC)

AmCham Moldova în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Asociația Băncilor din Moldova continuă să pledeze pentru necesitatea impulsionării implementării identificării electronice la distanță în domeniul serviciilor financiare (e-KYC). &...

28
December

AmCham și ACAP pledează pentru concretizarea restricțiilor aplicate societăților de audit în raport cu societățile pe acțiuni

AmCham Moldova și Asociația Contabililor și Auditorilor din Moldova vin în adresa autorităților cu solicitarea de concretizare (sau anulare) a restricțiilor aplicate serviciilor prestate de către auditor societăților pe acțiuni reglementate de către Banca Națională a Moldovei sau Com...

21
December

AmCham și ATIC insistă pe impulsionarea aprobării proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă (crowdfunding)

AmCham Moldova în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) continuă să pledeze pentru necesitatea impulsionării aprobării proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă (legea crowdfunding) – inițiativă, care este intens promovată ...