18
January

Asigurarea respectării noilor prohibiții privind comercializarea/utilizarea pungilor de plastic și a farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă și bețișoarelor, de unică folosință, fabricate din plastic

Întrucât dispozițiile privind interzicerea vânzării și utilizării pungilor de plastic și a vaselor din plastic au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, într-o scrisoare adresată autorităților publice competente, AmCham Moldova a solicitat discuții publice în veder...

18
January

AmCham Moldova a prezentat comentarii la proiectul de amendare a unor regulamente ce vizează activitatea birourilor istoriilor de credit

În cadrul scrisorii, AmCham Moldova a furnizat o serie de recomandări tehnice privind îmbunătățirea redacțională a proiectului, precum și a solicitat considerarea reducerii datelor conținute în demersul de solicitare a raportului istoriilor de credit. Dacă aveți întrebări ...

18
January

Comentariile AmCham asupra proiectului Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

AmCham Moldova a transmis comentariile sale asupra proiectului Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate. Mediul de afaceri a propus autorității publice modificarea termenului de prezentare a fișei de conform...

16
December

AmCham prezintă avizul la proiectele Catalogului mijloacelor fixe și a regulamentului privind uzura în scopuri fiscale

AmCham Moldova a prezentat avizul la proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și a proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 338/2003 cu privir...

15
December

AmCham prezintă propuneri ce țin de bugetul municipiului Chișinău 2021

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității la proiectul deciziei cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 și a proiectului de buget municipal pentru anul 2021. Astfel, comunitatea AmCham Moldova optează pentru stabilirea taxelor pentru unitățile c...

15
December

AmCham solicită opinia Consiliului Concurenței vizavi de posibilele clauze neconcurențiale (MPay)

AmCham Moldova a înaintat o solicitare în adresa Consiliului Concurenței, prin care solicită opinia Consiliului Concurenței vizavi de posibilele clauze neconcurențiale în textul Hotărârii de Guvern nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electron...

14
December

Dezbaterea proiectului de lege privind digitizarea economiei în cadrul grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Pe data de 10 decembrie, AmCham Moldova a participat la ședința grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții Ministerului, patronatelor și sindicatelor au dezbătut prevederile proiectului de lege privind digitizarea economiei î...

14
December

AmCham și-a manifestat interesul de a participa la lucrările comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020-2030

Prin intermediul unei scrisori, AmCham și-a manifestat interesul de a participa la lucrările comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020-2030. Comisia parlamentară specială a fost creată în urma adoptării hotărârii ...

09
December

Comunitatea AmCham Moldova și-a prezentat poziția Parlamentului vizavi de proiectul de politică fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a prezentat Parlamentului poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul politicii fiscale și vamale 2021, urmare a examinării proiectului legii aprobat în Guvern și în prima lectură de către Parlament. În scrisoarea de poziție se reiterează suportul unor măsu...

08
December

Advocacy pentru crowdfunding – acțiune consolidată ATIC-AmCham

AmCham Moldova, în colaborare cu Asociația Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), a prezentat o solicitare de întrevedere în adresa Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Ministerului Economiei și Infrastructurii în vederea clarificăr...

08
December

Advocacy pentru identificarea la distanță – acțiune consolidată ATIC-AmCham

AmCham Moldova, în colaborare cu Asociația Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), a prezentat o solicitare de întrevedere în adresa Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător  în vederea solicitări...

27
November

AmCham a prezentat avizul la proiectul de politică fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul politicii fiscale și vamale 2021, propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor, care a fost discutată în cadrul ședinței Tax Committee. Constatăm cu plăcere deschiderea Ministerului față de propunerile ...

26
November

AmCham a prezentat avizul la Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Printre principalele momente la care se face ...

12
November

Comunitatea AmCham a avut o întrevede cu Prim-ministrul Ion Chicu. Concluzii și recomandări.

La data de 9 noiembrie, membrii AmCham Moldova au avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu. În cadrul întrevederii părțile au purtat discuții asupra subiectelor de interes pentru mediul de afaceri și asupra principalelor viitoare măsuri ale Guvernului îndreptate spre...

06
November

AmCham Moldova susține proiectul de lege privind digitizarea economiei prin adresarea unor comentarii tehnice

AmCham Moldova a adresat comentariile tehnice vizavi de proiectul de lege privind digitizarea economiei. Comentariile au drept scop să îmbunătățească calitatea amendamentelor, astfel susținând proiectul de lege dezvoltat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Consiliul Economic pe...

30
October

AmCham a prezentat propunerile comunității pentru politica fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a transmis o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care a prezentat setul de propuneri ale comunității ce ar urma să se regăsească în actul normativ ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 (suplimentar la scrisoarea nr.118 din 14 octombrie 2020). Propunerile p...

26
October

Comentariile AmCham asupra redacției finale a proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în Chișinău

AmCham a transmis comentariile sale asupra redacției finale a proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în Chișinău. Asociația a transmis o serie de comentarii de ordin tehnic care se referă la modalitatea de reglementare a amplasării dispozitivelor publicitare pe ...

25
October

Comentariile mediului de afaceri asupra proiectului de lege pentru modificarea legii comunicațiilor electronice

AmCham Moldova, ATIC, FIA și EBA, au elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 64 din legea comunicațiilor electronice. Comunitatea de afaceri și-a exprimat dubiile în legătură cu oportunitatea amendamentelor propuse care sunt îndreptate spre l...