18
October

Comentariile AmCham asupra proiectului definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului definitivat al hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025. Analiz&acir...

14
October

AmCham solicită claritate în deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicit clarificări în cee ace ține de modul în care se va verifica deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță, dar și necalificarea acestora în calitate de facilități acordate...

21
September

Declarația AmCham Moldova privind Declararea Plafonării Taxelor Locale Drept Neconstituțională de câtre Curtea Constituțională

Comunitatea de business reprezentată de Camera Americană de Comerț din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de Hotărârea Curții Constituționale nr.27 din 14 septembrie 2021, urmare a căreia se declară neconstituționale prevederile articolului VII punctele 78-87 din Legea nr. 257...

08
September

AmCham comentează proiectul de Plan de Acțiuni a Guvernului 2021 – 2022

AmCham Moldova a transmis pachetul de propuneri asupra Planului de Acțiuni al Guvernului 2021 – 2022. Documentul, care compilează peste 80 de propuneri de completare a PAG, este prezentat de către echipa executivă AmCham Moldova în cadrul rundelor de consultări publice desfășurate de Can...

02
September

Comunitatea AmCham abordează repetat subiectele de transformare digitală

Comitetul de transformare digitală din cadrul AmCham Moldova a înaintat o solicitare de întrevedere în adresa dlui Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pe digitalizare, pentru a pune în discuție o serie de probleme identificate de comunitate, inclusiv: Continuarea digitizării ...

02
September

AmCham Moldova s-a adresat către Prim-ministrul Republicii Moldova, Ministrul Economiei și Ministrul Sănătății cu o solicitare de clarificare a măsurilor de prevenire a infecției COVID-19

AmCham Moldova s-a adresat către Prim-ministrul Republicii Moldova, Ministrul Economiei și Ministrul Sănătății cu o solicitare de clarificare a măsurilor de prevenire a infecției COVID-19. Subiectele abordate de către asociație se referă la: Explicarea normativelor de vaccinare în r&a...

01
September

AmCham a prezentat propunerile de politică fiscală și vamală 2022

AmCham Moldova a prezentat propunerile de politică fiscală și vamală pentru anul 2022, urmare a solicitării Ministerului Finanțelor. Textul integral al scrisorii poate fi găsit aici. Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email:&nbs...

01
September

AmCham solicită repetat revizuirea unor norme problematice pentru sectorul prestatorilor serviciilor de plată

AmCham Moldova, de comun cu ATIC și Asociația Băncilor din Moldova, a adresat o scrisoare Parlamentului Republicii Moldova, Băncii Naționale a Moldovei, Președintei Republicii Moldova și Ministerului Finanțelor prin care comunitatea prestatorilor de servicii de plată (băncile licențiate, societ...

25
August

AmCham solicită Curții de Conturi desfășurarea unei misiuni de audit de conformitate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

După aproape trei ani de la aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 938/2018, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, nu asigură aplicarea dispozițiilor legale, în speță implementarea abordării bazate pe managementul riscului în procesul de desfășurare a controlului produselor a...

25
August

AmCham Moldova comentează proiectul de ordin al Serviciului Vamal cu privire la lista documentelor necesare vămuirii

Deși este salutabilă intenția Serviciului Vamal de a dezvolta un act normativ care să reglementeze clar actele necesare de a fi prezentate pentru vămuirea mărfurilor în funcție de destinație vamală, proiectul propus pentru analiză nu aduce claritate în aplicarea normelor la care aspiră a...

24
August

AmCham continuă să militeze pentru Convenția de evitare a dublei impuneri între Republica Moldova și SUA

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicită intensificarea acțiunilor ce țin de semnarea unei convenții între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, fie ratificarea Convenției URSS-SUA, cu efectuarea unor amendamente importante (despre repreze...

18
August

AmCham militează pentru aprobarea posibilității de prestare serviciilor financiare urmare a identificării de la distanță prin sistemul MPass

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei prin care solicită aprobarea posibilității de prestare serviciilor financiare urmare a identificării de la distanță prin sistemul MPass la deschiderea conturilor prin intermediul Portalului Guvernamental al Cetățeanului Textul ...

18
August

AmCham solicită clarificări în ceea ce ține de activitatea nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicită mai multe clarificări în ceea ce ține de activitatea nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova, atât persoane fizice, cât și juridice, inclusiv: Elaborarea unor indicații metodologice cont...

09
August

Last round of consultations on the draft of the new Customs Code

On Friday, AmCham Moldova and Moldovan Chamber of Commerce and Industry participated in a  joint meeting on the  draft of the New Customs Code. Together with Mr. Dorel Noroc, State Secretary at Ministry of Finance, Customs Service representatives, and EUHLA Mr. Rosario de Blasio, the ...

09
August

AmCham solicită uniformizarea abordărilor în ceea ce ține de echipamentele de casă și control pe piața serviciilor de plată

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicită asigurarea unui tratament unic și echidistant față de toți actorii pe piața serviciilor de plată în ceea ce ține de (non)utilizarea echipamentelor de casă și de control în virtutea unui control mai speci...

15
July

AmCham solicită repetat clarificarea unor aspecte ce țin de factura fiscală

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat prin care solicită clarificarea unor subiecte ce țin de modul de utilizare a facturii fiscale, inclusiv: Documentul de însoțire în cadrul comerțului electronic Perioada de declarare a fact...

08
July

AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de regimul contabil și fiscal a sectorului tehnologiilor informaționale

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspecte ale aplicării normelor contabile și fiscale ce țin de...

30
June

Declarație comună privind politica de stat în domeniul gestionării deșeurilor de plastic

În cadrul unei scrisori comune către o serie de autorități publice, AmCham Moldova, EBA Moldova și APIAM iau notă de Raportul auditului performanței „Managementul deșeurilor din plastic” dezvoltat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, reiterînd priorități de politici &ic...