28
September

AmCham Moldova susține și monitorizează îndeaproape subiectele ce vizează tranziția la economia verde și circulară

Unul din ele se referă la Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2022, (publicat în Monitorul Oficial din 23 septembrie 2023). Scopul Regulamentului constă în instituirea unui cadru juridic de reglementare a gestionării anvelopel...

02
September

Opinia AmCham și FIA asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte de guvernanță corporativă și piața de capital)

AmCham și FIA au transmis în adresa Prim-ministrului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, opinia comună asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte de guvernanță corporativă și piața de capital). Asociații...

17
August

Digitalizarea proceselor interne in cadrul afacerilor – un imperativ în transformarea digitală

Comunitatea AmCham Moldova continua să pledeze pentru o transformare digital inclusivă, pe toate dimensiunile. Una din prioritățile comunității, este digitalizarea proceselor interne din cadrul companiilor. Astfel, în cadrul comunității de afaceri se reliefează două mari impedimente î...

16
August

AmCham solicită publicarea și punerea în aplicare a IFRS 17 ”Contracte de asigurări”

Comunitatea AmCham Moldova este îngrijorată de situația privind punerea în aplicare și implementare a IFRS 17, în special, de companiile din domeniul asigurărilor și efectele pe care acestea le vor avea asupra sectorului financiar, per se. Textul întreg al scrisorii poate ...

15
August

AmCham salută adoptarea în lectură finală a proiectului de lege pentru modificarea Codului Funciar

AmCham salută adoptarea în lectură finală a proiectului de lege pentru modificarea Codului Funciar. Proiectul de lege elimină interdicția de a schimba destinația terenurilor agricole de calitate superioară în limitele perimetrelor miniere. Inițiativa va permite întreprinderil...

10
August

AmCham insistă pe actualizarea rațională a Calendarului de aproximare din Acordul de Asociere RM - UE a accizelor la tutun

Una din prioritățile expuse de comunitatea de afaceri pe domeniul fiscal, reflectată și în AmCham Business Compendium of Recommendations (AmCham Business CORe), este și extinderea către 2030 a termenului pentru alinierea accizei minime cu cea din UE și majorarea graduală a accizei la țigarete ...

10
August

AmCham solicită ajustarea cadrului normativ secundar în ceea ce ține de actualizarea Legii cu privire la societățile de acțiuni

Comunitatea AmCham Moldova semnalează despre necesitatea luării de atitudine în ceea ce ține de asigurarea aplicabilității modificărilor operate la Legea cu privire la societățile de acțiuni, operate prin Legea 76/2022, în special, excluderea alin.(6) art.88 din legea citată, care conțin...

03
August

AmCham Moldova, ATIC și FIA salută adoptarea, în a doua lectură, de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectului noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe

Asociația Investitorilor Străini (FIA), Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova) salută adoptarea, în a doua lectură, de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectul...

01
August

AmCham salută adoptarea în lectura finală a proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii

AmCham salută adoptarea în lectura finală a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 146/2022) Modificările operate asupra Codului muncii sunt menite să îmbunătățească climatul de afaceri din Moldova din perspectiva legislației muncii și corespund în mare ...

01
July

AmCham își exprimă îngrijorările în legătură cu unele modificări propuse asupra Legii privind siguranța traficului rutier

Pe 1 iulie 2022, AmCham a transmis în adresa Parlamentului Republicii Moldova și Ministerului Afacerilor Interne avizul său asupra proiectului de lege nr. 242/2022 pentru modificarea unor acte normative. Deși proiectul de lege în mare parte conține reglementări care ar putea corespund...

29
June

AmCham solicit explicații privind aplicarea retroactivității unor prevederi

Urmare a aprobării Hotărârii Guvernului Nr. 372 din 08-06-2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului prn care s-a crestul pragul de deductibilitate de la 35 la 65 de lei la unele cheltuieli în folosul angajaților, comunitatea AmCham a formulat o serie de într...

28
June

AmCham Moldova și EBA Moldova își exprimă îngrijorările în legătură cu intenția Guvernului Republicii Moldova de a modifica cotele maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025

Camera de Comerț Americană din Moldova și Asociația Businessului European își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu intenția Guvernului Republicii Moldova de a promova proiectul hotărârii pentru modificarea anexei la hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la...

20
June

AmCham Moldova și-a prezentat propunerile pentru Politica fiscală și vamală 2023

Camera Americană de Comerț din Moldova, urmare a solicitării Ministerului Finanțelor prin care se inițiază procesul de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru 2023, a elaborat un set de propuneri de ajustare a legislației fiscale și vamale, precum și a legislației adiacente acestora. Docum...

17
June

AmCham susține inițiativa unui grup de deputați în ceea ce ține de tichetele de masă

Comunitatea AmCham Moldova susține inițiativa unui grup de deputați (Lazarencu, Marian etc.) ce ține de ajustarea unor norme în ceea ce ține de tichete de masă, ce vine ca reacție la scrisoarea de poziție formulată în cadrul comunității, de comun cu Camera de comerț moldo-franceză și Aso...

10
June

Pachetul digital 2: e-commerce a fost examinat de comunitatea AmCham Moldova

Comitetele relevante domeniului comerțului electronic din cadrul AmCham Moldova (Digital Transformation, Trade&Manufactoring, Legal, Tax) au examinat inițiativa dezvoltată pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru, denumit pachetul digital 2, care se focusează pe măsuri ce v...

10
June

Comunitatea de afaceri este îngrijorată de inițiativa ce ține de limitarea merchant fee

Membrii comunității AmCham Moldova au adresat o scrisoare de poziție președintei țării, primei-ministre, președintelui Parlamentului, guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, președintelui Consiliului Concurenței și Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru prin care  își expri...

08
June

AmCham a avut o întrevedere cu conducerea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Pe data de 8 iunie, AmCham Moldova a avut o întrevedere cu domnul Dragoș Guțu, Directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. În cadrul ședinței, părțile au discutat și au avut un schimb de opinii asupra următoarelor: situația curentă pe piața medicamentelor și e...

07
June

Legislația cu privire la crowdfunding – o necesitate curentă

Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” („AmCham Moldova”) și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC („ATIC”) continuă să insiste pe necesitatea impulsionării aprobării proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă ...