AmCham Moldova a elaborat un set de comentarii și propuneri aferent proiectului Hotărârii privind stabilirea Sistemului de depozit pentru ambalaje

  • 24.06.2024

Comunitatea AmCham Moldova apreciază eforturile Ministerului Mediului privind perfecționarea cadrului normativ aferent reglementării gestionării deșeurilor, prin promovarea principiilor economiei circulare. Implementarea cu succes a sistemului de depozit pentru ambalaje în Republica Moldova necesită o abordare minuțioasă și adaptată la specificul pieței locale.

Cu referire la proiectul Hotărârii privind stabilirea Sistemului de depozit pentru ambalaje, AmCham Moldova comunică susținerea acestuia de principiu, cu următoarele propuneri:

  • o perioadă de tranziție de 2-3 luni pentru înlocuirea stocurilor cu produse marcate conform noilor reguli. De asemenea, se cer clarificări privind soarta produselor care nu sunt comercializate în termenul de 6 luni prevăzut în proiect;
  • separarea reglementărilor pentru atribuțiile administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje de unică folosință și reutilizabile, precum și asigurarea infrastructurii necesare la unitățile comerciale;
  • stabilirea unui tarif de gestionare echitabil, care să acopere toate costurile comercianților, și propunerea privind implicarea unui terț pentru stabilirea acestui tarif;
  • dezvoltarea unei campanii de informare și educare a publicului despre sistemul de depozit al ambalajelor, pentru mobilizarea tuturor agenților economici și consumatorilor, etc.

    Documentul integral poate fi consultat aici.

    Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Vasile Stepanuc - vasilestepanuc@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go