AmCham Moldova a înaintat în adresa Parlamentului comentariile și propunerile pe marginea proiectului de modificare a Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

  • 18.06.2024

În contextul consultării publice organizate de către Comisia mediu, climă și tranziție verde asupra proiectului de modificare a Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (inițiativă legislativă nr. 172), AmCham Moldova a solicitat excluderea amendamentelor ce țin de completarea art. 10 din Lege cu alineatul (2), abrogarea alin. (41) de la art. 28, și completarea art. 37 cu alin. (46).

În esență, respectivele amendamente se referă la:

  • atribuția Guvernului de a impune obligația de serviciu public operatorilor de sistem în legătură cu acordarea accesului la rețea pentru producătorii de energie electrică regenerabilă care beneficiază de schema de sprijin preț fix;
  • abrogarea obligației operatorilor de sistem de a percepe din partea solicitantului a cărui unitate de generare depășește capacitatea de 200 kW o garanție de bună execuție;
  • substituirea producătorului eligibil mare cu o altă entitate, în cazul în care nu își poate onora obligațiile față de creditori și/sau finanțatori.


Scrisoarea de poziție poate fi accesată AICI. 
 

​​Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Vasile Stepanuc - vasilestepanuc@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go