AmCham Moldova solicită Guvernului revizuirea listei produselor social importante în legătură cu încetarea situației de urgență de sănătate publică de interes internațional

  • 29.01.2024

AmCham Moldova a prezentat Guvernului solicitarea de revizuire a listei produselor social importante în legătură cu încetarea situației de urgență de sănătate publică de interes internațional prin excluderea din ea a următoarelor poziții tarifare:

1. *ex. 630790, 481890 – măști medicale;

2. *ex. 401511, 401519 – mănuși medicale;

3. *ex. 3808 – produse biocide (dezinfectanți medicali).

Solicitarea are la bază prevederile punctului 2 din hotărârea Guvernului nr. 130/2020 prin care Ministerul Sănătății a fost însărcinat să revizuie lista produselor social importante după încetarea situației de urgență în sănătate publică de interes internațional și faptul emiterii Declarației privind cea de-a cincisprezecea reuniune a Comitetului de Urgență pentru Regulamentul Sanitar Internațional (2005) privind pandemia COVID-19.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la următorul LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova submitted to the Government the request to revise the list of socially important products due to the end of the public health emergency of international concern by excluding from it the following tariff positions:

1.  630790, 481890 – medical masks;

2. *ex. 401511, 401519 – medical gloves;

3. *ex. 3808 – biocidal products (medical disinfectants).

The request is based on the provisions of point 2 of Government Decision No. 130/2020, by which the Ministry of Health was tasked to revise the list of socially important products after the end of the public health emergency of international concern and the fact of issuing the Statement on the fifteenth meeting of the IHR (2005) Emergency Committee on the COVID-19 pandemic.

The position paper can be accessed at the following LINK.

For more information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go