Call for Proposals for AmCham Financial Audit Report 2023

  • 04.12.2023

AmCham Moldova a lansat concursul pentru selectarea companiei de audit, care va efectua auditul financiar al asociaţiei pentru anul 2023.

Raportul de audit și Scrisoarea către Conducere, în limba engleză, vor fi prezentate Asociației până la 30 iunie 2024.

Auditul situațiilor financiare cu scop special va cuprinde bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile și alte note explicative.

Ofertele urmează a fi transmise electronic până la 16 ianuarie 2024 (inclusiv) la adresa elenabuzu@amcham.md.

Termeni de referintă

Latest AmCham News