AmCham Moldova a efectuat un sondaj privind percepția companiilor membre a climatului de afaceri

  • 16.10.2023

AmCham Moldova a efectuat un sondaj privind percepția climatului de afaceri de către companiile membre cu scopul de a evalua atractivitatea acestuia pentru investiții, dar și pentru a identifica principalele domenii în care pot fi aduse îmbunătățiri.

”Deși evoluția economiei naționale se apreciază cu prudență, întreprinderile și sectoarele manifestă reziliență și optimism”, a remarcat Alexandru Gozun, președintele AmCham Moldova, în cadrul unei prezentări publice a rezultatelor sondajului.

Cu referire la intențiile investiționale ale respondenților, 52% din respondenți se arată deciși să majoreze volumul investițiilor în anul următor, 41% nu planifică schimbări, iar 7% vor fi nevoiți să reducă investițiile.

Conform rezultatelor sondajului, 44% din respondenți apreciază calitatea cadrului de reglementare drept neutră, 25% drept bună și 2% - foarte bună, iar 29% - ca fiind rea. În ceea ce privește predictibilitatea condițiilor pentru investiții, 36% consideră că este una neutră, 15% - bună și 49% - rea.

În timp ce 41% dintre participanții la sondaj au o atitudine neutră față de eforturile autorităților de reducere a birocrației, 31% le consideră bune și 3% - foarte bune, 25% le atribuie calificativul negativ.

În același timp, aproape 80% din respondenți evaluează ca bun, neutru sau foarte bun modul de impozitare a profitului din țara noastră. Totodată, 78% dintre ei consideră ca bună sau neutră sarcina fiscală raportată la profitabilitatea companiei.

Sondajul se mai referă la aprecierea impactului corupției asupra activității de business, evoluției costurilor de finanțare a afacerilor, calității  infrastructurii și pieței resurselor energetice, eforturilor pentru atenuarea schimbărilor climatice.

Reprezentanții companiilor chestionate au indicat ca potențiale riscuri în anul viitor pentru afacerile lor instabilitatea politică, deficitul forței de muncă și inflația, dar și scăderea consumului, tendințele macroeconomice din țara noastră, practicile anticoncurențiale de pe piață.

Factorii externi, în special dinamica geopolitică, modelează în mod semnificativ percepțiile și reacțiile oamenilor de afaceri, respectiv, instituirea unui mediu intern stabil este imperativă.

Colaborarea productivă a comunității de business cu factorii de decizie este considerată crucială, respondenții invocând că nu întotdeauna politicile și măsurile guvernamentale reflectă necesitățile mediului de afaceri.

 „Suntem conștienți de lucrurile ce trebuie îmbunătățite, muncim cot la cot și depunem efort maxim pentru a crea un climat de afaceri prietenos și competitiv”, a menționat în context vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

La sondaj au participat 100 din cei 162 de membri ai Camerei de Comerț Americane din Moldova.

Comunitatea AmCham realizează profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova, transferă cumulativ circa 30% din total TVA colectat la import și achită salarii angajaților de aproape 2 ori mai mari decât media achitată de sectorul privat - fapt ce denotă contribuția semnificativă a membrilor AmCham la bugetul național.

Latest AmCham News