Interes în creștere față de activitatea de reciclare a deșeurilor din construcții

  • 10.10.2023

Companiile din țara noastră sunt interesate în sortarea și prelucrarea deșeurilor din construcții și demolări, dar și reutilizarea ulterioară a celor 90-95% din ele ce pot fi reciclate. Este ideea centrală a discuției publice cu genericul: "Deșeurile din construcții și demolări în contextul economiei circulare", desfășurate online recent de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova).

Mila Malairău, directorul executiv AmCham Moldova, a menționat în context că gestiunea eficientă a deșeurilor din construcții și demolări este o problemă majoră și în Uniunea Europeană. Or, aceste deșeuri reprezintă peste o treime din reziduurile generate în regiune.

Ele reprezintă o povară serioasă pentru mediu și economie, iar reciclarea lor este una complexă. Dincolo de interesul companiilor și al autorităților statale, reciclarea deșeurilor din construcții și demolări este și o preocupare a întregii societăți, a specificat Mila Malairău. 

Responsabilitatea principală pentru reglementarea activității în cauză revine administrației publice locale, a subliniat Tatiana Ţugui, directorul executiv al Asociației Obștești PRO MEDIU. În primul rând, populația trebuie să dispună de locuri în care să depoziteze aceste deșeuri separat, după care sectorul privat să fie atras în reciclarea lor.

În opinia Tatianei Țugui, pentru activarea mecanismelor legale de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări ar fi necesară interzicerea depozitării lor la gropile de gunoi comune, dar și înăsprirea sancțiunilor.

Prezent la discuții, Vasile Efros, șef de direcție în cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Primăriei Chișinău, a precizat că în capitală a fost alocat un teren pentru depozitarea acestor deșeuri. În prezent, sunt desfășurate procedurile necesare pentru obținerea autorizărilor de rigoare.  

La rândul său, Dumitru Șchiopu, directorul D.V.S. Company, a specificat că prelucrarea deșeurilor din construcții nu implică investiții majore, iar instituirea mecanismelor necesare pentru reutilizarea materialelor provenite din reciclarea betonului ar impulsiona activitatea sectorului de construcții.

Ana Gavrilenco, manager gestionare materii prime și combustibili alternativi la Lafarge Moldova, a remarcat că în statele membre UE stimularea gestionării adecvate a acestor deșeuri a fost posibilă grație implementării principiilor responsabilității extinse a producătorului. Acestea impun asumarea răspunderii pentru deșeurile generate de către poluatori.

La fel, există țări în care este interzisă depozitarea la gropile de gunoi a acestor deșeuri, iar taxele de stocare în locuri speciale sunt foarte mari, astfel încât reciclarea devine o metodă de valorificare mult mai convenabilă. În afară de deșeurile reciclabile mai sunt și cele contaminate, pentru ele există de asemenea tehnologii de prelucrare.   

Această activitate a fost realizată cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa înregistrarea video a discuției: www.youtube.com/live/QZNgXc0RdCs?feature=share

Latest AmCham News