AmCham Moldova a expediat Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale

  • 27.07.2023

AmCham Moldova a expediat în adresa Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale (reforma legislației corporative).

AmCham susține faptul promovării acestei legi care a fost elaborată de către un grup de lucru de pe lângă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. Membrii comunității juridice a AmCham au făcut parte din acest grup și au avut o contribuție mai mult decât semnificativă la conceptualizarea și scrierea legii.

Asociația rămâne în așteptarea adoptării în lectură finală a proiectului de lege și propune deputaților să considere două amendamente importante referitoare la posibilitatea stipulării convenției de arbitraj în statutul societăților cu răspundere limitată și excluderea obligației entităților mari de a transmite registrul deținătorilor valorilor mobiliare către Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare.

Scrisoarea de poziție poate fi consultată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go