Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu părțile interesate pe marginea deficiențelor legii publicității

  • 07.07.2023

Pe 7 iulie, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu părțile interesate pe marginea deficiențelor legii publicității.

La ședință au participat reprezentanții comunității de afaceri și autoritățile publice centrale și locale.

Părțile au discutat soluțiile la problemele legate de autorizarea dispozitivelor publicitare la locurile de comerț și pe mijloacele de transport, calificarea dispozitivelor publicitare și taxarea lor.

AmCham mulțumește Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru această inițiativă, și își exprimă speranța că prin conlucrarea cu toate părțile interesate vor fi atinse rezultate reciproc avantajoase.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On July 7, the Ministry of Economic Development and Digitization organized a meeting with the interested parties on the shortcomings of the advertising law.

The business community representatives and central and local public authorities attended the meeting.

The parties to the meeting discussed the ambiguities and solutions to the problems related to the authorization of advertising devices at places of trade and on means of transport, the qualification of advertising devices, and their taxation.

We thank the Ministry of Economic Development and Digitization for this initiative, expressing our hope that together with all interested parties, mutually beneficial results would be achieved.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go