AmCham a prezentat avizul asupra proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau în emisaruri pentru locali

  • 27.06.2023

Comunitatea AmCham apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a cadrului normativ existent în vederea asigurării desfășurării activității de întreprinzător, eliminării divergențelor din relația operator-agenți economici, precum și asigurării prevenirii și minimizării impactului semnificativ asupra resurselor de apă cauzate de evacuarea apelor uzate.

Pentru examinarea în complex a problemelor și impedimentelor în domeniu, membrii AmCham au participat activ în cadrul ședințelor Grupului de lucru organizat pe platforma Ministerului Mediului.

Totodată, în scrisoarea de poziție au fost reiterate îngrijorările în legătură cu:

  • formula de calcul a plății suplimentare pentru depășirea indicatorilor de calitate la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare;
  • instituirea obligației în sarcina agentului economic de a instala unități de măsurare şi înregistrare a volumelor apelor uzate industriale evacuate, în cazul încorporării apei în produs;
  • incertitudinea în sarcina cui este atribuită obligația de construire a stațiilor de preepurare și a celor obligați să dețină instalații de preepurare;
  • lipsa unor reglementări clare care să reglementeze procedura de prelevare a probelor de apă uzată pentru efectuarea analizelor fizico-chimice, etc.

Scrisoarea de poziție poate fi consultată aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Vasile Stepanuc (vasilestepanuc@amcham.md), Policy Manager AmCham.

*Activitatea este desfășurată cu suportul proiectului "Tehnologiile Viitorului", finanțat de USAID, Guvernul Suediei, și Ambasada Britaniei in Moldova."

Latest Advocacy on the Go