AmCham Moldova a participat pe data de 3 martie 2023, la ședința Ministerul Finanțelor cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a discuta despre prioritățile și obiectivele politicii fiscale și vamale pentru anul 2024.

  • 07.03.2023

După cum s-a anunțat în cadrul ședinței, se intenționează aprobarea proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul viitor până la 1 iulie 2023, pentru a asigura realizarea normelor de punere în aplicare a acestora cu o rezervă de șase luni, cum este specificat în Codul fiscal și în Codul vamal.

În cadrul ședinței au fost menționate subiectele de interes pentru mediul de afaceri care necesită intervenție în perioada imediat următoare:
- Elaborarea inițiativelor de stimulare a investițiilor, a economiei verzi și a creșterii economice, per ansamblu;
- Modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (în vederea excluderii dublei taxări pentru agenții economici care implementează REP);
- Elaborarea cadrului normativ aferent prețurilor de transfer;
- Revizuirea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova și HG nr. 693 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, în scopul ajustării acestora la realitățile economice actuale;
- Reformarea sistemului taxelor locale, pentru a oferi mai multă transparență și predictibilitate;
- Lansarea unui nou calendar privind cotele accizelor pentru următorii 3-5 ani;
De asemenea, Ministerul Finanțelor a comunicat că una din prioritățile politicii fiscale pentru anul 2024 este inițierea procesului de rescriere a Codului fiscal, de rând cu finalizarea ciclului de elaborare a cadrului secundar și terțiar ce rezultă din Codul vamal, relansarea activității consiliilor consultative create pe lângă Ministerul finanțelor (fiscal și vamal, de audit, de contabilitate, etc.) cât și relansarea discuțiilor cu SUA în vederea negocierii Convenției bilaterale de evitare a dublei impuneri. 
De asemenea, AmCham Moldova a participat pe data de 02 martie 2023 la ședința Consiliului Consultativ convovată de Serviciul Fiscal de Stat cu participarea Asociațiilor de Business, în cadrul căreia au fost discutate prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2023.
Subiectele abordate au vizat modificările efectuate în legislația fiscală privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată și accizele.
În cadrul ședinței Consiliului, au fost aduse la cunoștință o serie de subiecte care necesită acțiuni sau clarificări:
- Necesitatea elaborării cadrului normativ aferent prețurilor de transfer;
- Clarificarea aplicabilității prevederilor ce țin de impozitarea nerezidenților (eventual în BGPF), implicit art. 71, lit. b), b)1;
- Durata controlului fiscal, în speță, inclusiv – suspendarea controalelor fiscale;
- Propunerea de stabilire a taxelor locale pentru 3 ani, în scopul asigurării predictibilității și pregătirii bugetelor; etc.

Totodată, SFS a anunțat despre lansarea unei serii de seminare de instruire pentru contribuabili axate pe modificările și completările Codului Fiscal efectuate prin Legea nr. 356/2022, ce urmează a fi desfășurate în perioada 06-17 martie 2023.

Latest Advocacy on the Go