AmCham a prezentat aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)

  • 27.02.2023

AmCham a prezentat avizul său asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) (înregistrat în Parlament cu nr. 15/2023).

Comunitatea de afaceri notează asupra mai multor soluții defectuoase conținute în proiectul de lege și propune ajustarea normelor la prevederile acquis-ului comunitar și practicilor existente de afaceri.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la acest LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham presented its opinion on the draft law to amend several normative acts (related to corporate governance and the capital market) (registered in Parliament with no. 15/2023).

The business community points to several debatable solutions contained in the draft law and proposes to adjust the new rules to the provisions of the acquis communautaire and existing business practices.

The position paper can be accessed at the following LINK.

Should you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go