AmCham și ATIC solicită abrogarea hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal

  • 07.02.2023

AmCham și ATIC solicită abrogarea hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.

Abrogarea hotărârii de Guvern se impune în contextul adoptării Legii nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative (așa-numita lege „pentru digitalizarea economiei naționale”).

Prin intermediul legii nr. 175/2021, alin. (4) al art. 30 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal a fost abrogat. Acest alineat prevedea că cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal se stabilesc de Guvern (i.e. prin intermediul hotărârii Guvernului nr. 1123/2010).

Deoarece hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 nu a fost abrogată în termenul indicat în Legea nr. 175/2010 (de 6 luni), operatorii sunt în continuare ținuți de respectarea acesteia, fapt ce contravine dispozițiilor noii legi și scopului urmărit la promovarea ei.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la acest LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________
AmCham and ATIC request the abrogation of the Government decision regarding the approval of the requirements for ensuring the security of personal data when processed within the information systems.

The repeal of the Government decision is required in the context of the adoption of Law no. 175/2021 to amend several normative acts (the so-called law "for the digitization of the national economy").

Because of Government decision no. 1123/2010 was not repealed within the term indicated in Law no. 175/2010 (for six months); operators are still required to comply with it, a fact that contravenes the provisions of the new law.

The position paper can be accessed at the following LINK.

Should you need further information, don't hesitate to contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go