Strategia de transformare digitală 2023-2030 comentată de mediul de afaceri

  • 23.01.2023

AmCham Moldova a prezentat avizul la proiectul Strategiei de transformare digitală 2023-2030, supusă consultărilor publice de Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare electronică - document care a fost primit destul de călduros de comunitatea de afaceri din cadrul comunității.

Printre propunerile de perfecționare se numără elaborarea și implementarea unui sistem de informare despre politica și strategia de transformare digitală; promovarea unor reglementări clare în ceea ce ține de identificarea electronică e-KYC, dar și digitalizării relațiilor interne din cadrul companiilor, creând deprinderi de utilizare a serviciilor în forma digitală unui număr cât mai mare de persoane; includerea susținerii digitalizarii și a companiilor mijlocii și mari, pe lângă start-ups și micii antreprenori; includerea necesității aprobării cadrului normativ GDPR, dar și NIS2 pentru a asigura o digitalizare pe măsură și fără riscuri colaterale și povară administrativă excesivă pentru companii; educarea mediului de afaceri, mă refer nu doar la IMM, starup-uri; educarea în domeniul digital și a funcționarilor publici, în special, a persoanelor de conducere, mulți din ei văd procesele doar pe hârtie, sau dublarea soluțiilor digitale cu acte printate și ștampilate; revizuirea modului de contractare a serviciilor IT de către autoritățile publice; susținerea, prin programe de granturi a companiilor IT care au programe calificate de internship și programe de recalificare IT a specialiștilor din alte industrii; susținerea programelor de creare de sisteme de trasabilitate pentru industria alimentară, agricultură, pentru a ajuta exportul produselor agricole, alimentare spre UE; implementarea unui program de apreciere, concurs național pentru instituțiile, întreprinderile care au reușit cu succes să implementeze un software complex și el este folosit zilnic

Textul întreg al scrisorii poate fi consultat aici.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu Veronica Sirețeanu la veronicasireteanu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go