Potențialele efecte ale PSD2 asupra emițătorilor tichetelor de masă

  • 16.01.2023

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Economiei în care a ridicat întrebarea aplicării Legii 209/2022 pentru modificarea Legii 114/2012 în privința emitenților tichetelor de masă.

Legea 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică prevedea, în versiunea sa de până la ajustare, o exceptare de la prevederile sale pentru serviciile prestate în baza anumitor instrumente/dispozitive, inclusiv valori monetare stocate pe instrumente preplătite cu scop predeterminat, care pot fi folosite doar într-un mod limitat, cum ar fi, de exemplu, tichetele de masă pe suport electronic. Prin Legea nr.209/2022, care transpune Directiva PSD2 și modifică Legea nr.114/2012, s-au adus amendamente categoriilor de servicii exceptate și s-a introdus obligația de notificare a unora dintre aceste servicii către Banca Națională a Moldovei – practică diferită în România și în alte țări europene.

Textul întreg al scrisorii poate fi consultat aici.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu Veronica Sirețeanu la veronicasireteanu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go