AmCham Moldova se pronunță asupra interchange fee

  • 29.12.2022

Urmare a examinării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanele aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare, comisioanele percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare, precum și valoarea maximă a documentului de plată acceptat de sistemul de compensare cu decontare pe bază netă din partea participanților ””, comunitatea AmCham Moldova a formulat o serie de comentarii, printer care:

  • Mărimea comisioanelor, propuse în Hotărâre, nu sunt bazate pe un calcul fundamentat, care să permită înțelegerea argumentării plafonării comisionului și impactul asupra ecosistemului de plăți ce se așteaptă drept urmare;
  • Datorită importanței și complexității modificărilor propuse, participanții afectați ai sistemelor de plată vor avea nevoie de aproximativ nouă - douăsprezece luni pentru a se pregăti pentru noile rate;
  • Propunem să fie aprobată plafonarea comisionului interschimb, pe o perioadă de cel puțin patru ani (1.3%; 0,9%; 0,6%; 0,2-0,3%) începând din momentul menționat anterior de pregătire a pieței pentru ajustare;
  • Indiferent de opțiunea de prag de descreștere aleasă (cea propusă în proiect sau în această scrisoare de poziție), este imperativă efectuarea anuală a unei evaluări a rezultatelor și impactul ce le va avea asupra economiei și asupra tuturor participanților, ceea ce va servi drept factor decisiv pentru mărimea următorului prag-limită etc.

Textul complet al scrisorii poate fi accesat aici.

Pentru informații suplimentare, vă încurajăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, director adjunct la veronicasireteanu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go