AmCham și-a prezentat pozitia pe politica fiscală și vamală 2023

  • 21.11.2022

Comunitatea AmCham Moldova a remis în adresa Ministerului Finanțelor scrisoarea de poziție vizavi de inițiativa Ministerului Finanțelor în ceea ce ține de politica fiscală și vamală pentru 2023. Astfel, printre propunerile generale sunt următoarele:

  • Salutăm includerea în proiect a propunerilor înaintate de AmCham Moldova anterior (cota zero la impozitul pe profit, dublarea pragului de calificare a activelor în mijloace fixe, implementarea conceptului de amortizare accelerată, revizuirea regimului TVA la importul serviciilor etc.), precum și prezența unor mecanisme cu adevărat impresionante și mult-așteptate, cum ar fi restituirea trecerii în cont a TVA, de exemplu.
  • Deoarece consultarea proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală nu a respectat deja termenele prevăzute în legea privind finanțele publice și transparență bugetară, inclusiv prin proiectul de lege propus spre consultare urmărindu-se și o derogare de la momentul punerii în aplicare a normelor prevăzute în proiect (de la 1 ianuarie 2023 sau circa 2 luni versus cele 6 luni prevăzute de legislație pentru punerea în aplicare a proiectului și care sunt atât de necesare, de obicei, pentru setarea tuturor mecanismelor pe partea guvernamentală și a businessului în cel mai bun mod posibil), așteptarea comunității de afaceri ar fi ca principiile de impunere prevăzute în Codul fiscal (certitudinea impunerii, echitatea, randamentul fiscal, stabilitatea/previzibilitatea, neutralitatea) să constituie referințe fundamentale în designul politicii fiscale și vamale pentru 2023.
  • Lipsa Analizei impactului de reglementare, precum și lipsa unor argumente clare în Nota informativă despre motivul optării pentru anumite praguri, cote etc. nu permite o analiză comprehensivă și total echilibrată a propunerilor înaintate. Or, susținerea propunerilor de introducere a unor concepte sau mecanisme noi cu impact preconizat substanțial asupra mediului de afaceri, nu neapărat pozitiv, se prezintă a fi o misiune imposibilă.
  • Targhetarea diminuării ”salariului în plic” sau digitalizarea economiei lipsește practic, chiar dacă se vorbește atât de mult despre ambele aspecte și cum acestea influențează direct asupra ”albirii” și transparentizării economiei.

 

Alte propuneri punctuale pe proiect, precum și propuneri suplimentare extrem de importante pentru comunicarea de afaceri, pot fi consultate aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go