Comunitatea de business a avut o întrevedere cu Directorul Agenției Servicii Publice

  • 01.11.2022

AmCham Moldova și EBA Moldova au avut o întrevedere cu dl Mircea Eșanu, Directorul Agenției Servicii Publice, în vederea discutării subiectelor actuale legate de prestarea serviciilor publice către comunitatea de business.

Reprezentanții comunității de afaceri au avut posibilitatea de a dezbate problemele pe care le întâmpină în relația cu autoritatea publică și și-au exprimat deschiderea pentru a oferi suport și expertiză în vederea contribuirii la optimizarea proceselor legate de prestarea serviciilor publice.

În cadrul ședinței, părțile au agreat asupra instituirii unui Consiliul Consultativ pe lângă Agenția Servicii Publice în vederea identificării în comun a soluțiilor la provocările întâmpinate.

Participanții de asemenea au discutat asupra actelor normative care sunt la moment examinate și care vor contribui în viitor la promovarea transformării digitale în diverse domenii de activitate ale Agenției.

AmCham aduce sincere mulțumiri Agenției Servicii Publice pentru dialogul deschis și constructiv.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go