Advocacy pentru paperless - o prioritate continuă

  • 14.10.2022

Comunitatea AmCham Moldova a ieșit cu o inițiativă de a face un screening a interacțiunii pe care o au băncile și alți prestatori de servicii de plată nonbancari cu Banca Națională a Moldovei pe dimensiunea existenței solicitărilor de prezentare a documentelor pe suport de hârtie. 

Astfel, printre principalele cinstatări se numără:

1. excluderea dublării prezentării informației în format fizic, dacă acestea au fost încărcate pe poertalul specializat;

2. utilizarea mai intensă a interconexiunilor cu autoritățile guvernamentale, în vederea excluderii unor solicitări de documente, inclusiv, în original, ce pot fi ușor ”trase” din bazele guvernamentale;

3. Ajustarea cadrului de reglementare aferent păstrării și arhivării informației/documentației la bănci și altor prestatori ai serviciilor de plată.

4. Interacțiunea dintre BNM și Serviciul Fiscal să se realizeze prin intermediul căilor electronice pe dimensiunea de control a activității prestatorilor serviciilor de plată.

Textul întreg al scrisorii de poziție poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go