AmCham Moldova își exprimă îngrijorările vizavi de carențele în solicitarea și mecanismul de transmitere a informației în SIA MEV

  • 13.10.2022

Comunitatea AmCham Moldova își prezintă îngrijorările și comentariile ce țin de Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și control (nr. 26-11/1-19/03 din 16.08.2022), prin care sa decis ca agenții economici – contribuabili mari, care practică activitățile specificate în anexa deciziei, începând cu 01.01.2023 și 01.07.2023, vor utiliza echipamente de casă și de control conectate la SIA MEV (în dependență de genul de activitate pe care îl desfășoară).

Astfel, printre principalele îngrijorări se numără:

1. chiar dacă decizia dată impactează semnificativ agenții economici, în special, într-un an de crize financiare profunde, nu s-a prezentat o analiză a impactului de reglementare a acestor prevederi opiniei publice, făcându-se abstracție de efortul financiar de conformare necesar și de posibilitatea de a utiliza aceste resurse mai eficient.

2. nu există o claritate normativă vizavi de tratamentul fiscal a valorii TVA luate la deducere aferentă echipamentelor de casă și control care nu au fost supuse amortizării depline dar necesar a fi scoase din uz, precum și vizavi de tratamentul fiscal a valorii neamortizate (valoarea contabilă) a acestora.

3. nu este clar cum anume se va confirma transmiterea informației către SIA MEV, pentru a nu admite pretinsa netransmitere de către organele fiscale la controalele  ulterioare. De asemenea, nu este clar cum se va proceda cu necesitatea ținerii registrului mașinii de casă și control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/ IF) și dacă mai este nevoie de a se realiza careva rapoarte de final de zi (Rapoarte Z).

4. întrebări neacoperite țin și de felul în care va funcționa, în aceste noi condiții, cecul electronic, validarea și emiterea acestuia, pentru a nu admite blocarea imprimantelor fiscale după 72 ore, cum specifică regulamentul cu privire la ECC.

5. nu este clar care ar trebui să fie acțiunile contribuabilului în cazul în care sistemul nu rezistă unui aflux atât de pronunțat de solicitări și nu reacționează.

6. ar fi oportun ca Serviciul Fiscal de Stat să vină cu date statistice despre numărul de controale și încălcări la aplicarea ECC constatate în cadrul controalelor la contribuabilii incluși și separat neincluși în Lista contribuabililor mari.

7. nu se respectă concurența loială prin exceptarea unei întreprinderi de stat de la executarea deciziei Comisiei din 16.08.2022 și anume, de a utiliza ECC conectate la SIA MEV.

Textul întreg al scrisorii de poziție poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go