AmCham solicit explicații privind aplicarea retroactivității unor prevederi

  • 29.06.2022

Urmare a aprobării Hotărârii Guvernului Nr. 372 din 08-06-2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului prn care s-a crestul pragul de deductibilitate de la 35 la 65 de lei la unele cheltuieli în folosul angajaților, comunitatea AmCham a formulat o serie de întrebări ce țin de modul de aplicare a normelor date începând cu 1 ianuarie 2022, și anume:

În baza formularelor IPC21, lunar, CNAS calculează concediile medicale, indemnizațiile pentru ângrijirea copiilor, pensii și alte drepturi sociale. Recalcularea ar putea genera situația de supraplată și necesitatea recalculului tuturor plăților efectuate în perioada ianuarie-mai de CNAS. Ceea ce trezește incertitudine este modul cum acest sold va fi luat la evidență și cum va putea fi ulterior valorificat de contribuabi: va fi considerat supraplată, se va restitui, vor fi puse în aplicare alte mecanisme dedicate etc.
În cadrul companiilor ce au un număr mare de angajați și foști angajați (am fost informați de unii membri că ar înregistra un număr de peste 700 de foști angajați ce și-au dat demisia în 2022), nu e clar cum e posibil de realizat această ajustare, mai ales dacă sunt angajați care au și părăsit definitiv țara.

Textul întreg al scrisorii poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go