Opinia AmCham și FIA asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte de guvernanță corporativă și piața de capital)

  • 02.09.2022

AmCham și FIA au transmis în adresa Prim-ministrului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, opinia comună asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte de guvernanță corporativă și piața de capital).

Asociațiile propun alinierea prevederilor proiectului de lege la dispozițiile acquis-ului comunitar și îmbunătățirea conținutului său normativ.

Propunerile asociațiilor pot fi accesate la următorul link.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham and FIA sent to the Prime Minister, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, and the National Commission for Financial Markets a joint opinion on the draft law amending several normative acts (regarding corporate governance and the capital market).

The associations propose aligning the draft law's provisions to the acquis Communautaire and improving its normative content.

The associations' proposals on the draft law can be accessed at the following link.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.   

Latest Advocacy on the Go