AmCham welcomes the adoption in the final reading of the draft law amending the Land Code

  • 15.08.2022

AmCham welcomes the adoption in the final reading of the draft Law Amending the Land Code.

The draft law removes the ban on changing the destination of high-quality agricultural land within the limits of mining perimeters.

The initiative will allow mining enterprises to implement new projects in the mining industry and continue the production of construction materials from local raw materials.

Please consult the final draft law at the following link.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.  

_________________________________________________________________________________________________________________

AmCham salută adoptarea în lectură finală a proiectului de lege pentru modificarea Codului Funciar.

Proiectul de lege elimină interdicția de a schimba destinația terenurilor agricole de calitate superioară în limitele perimetrelor miniere.

Inițiativa va permite întreprinderilor miniere să implementeze noi proiecte în industria minieră și să continue producția de materiale de construcție din materii prime locale.

Proiectul de lege final poate fi consultat la următorul link.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, Policy Manager, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

Latest Policy Win