AmCham militează pentru clarificarea regimului fiscal aplicat nerezidenților

  • 06.06.2022

Comunitatea de afaceri continuă să sensibilizeze Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat despre necesitatea examinării mai detaliate a regimului current aplicat nerezidenților – persoanel fizice și juridice în Republica Moldova și să solicite clarificarea și specificarea (unde este cazul) a normelor relevante acestuia.

Textul adresării poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go