Opinia AmCham asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii

  • 26.05.2022

Pe data de 23 mai 2022, AmCham a transmis în atenția deputaților în Parlamentul Republicii Moldova opinia sa asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii (nr. 146/2022).

Asociația a salutat inițiativa legislativă promovată și a contribuit cu mai multe propuneri menite să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului de lege.

Principala propunere promovată de către AmCham privește reglementarea juridică a clauzei de neconcurență în Codul muncii.

Reglementarea clauzei de neconcurență se impune în vederea protejării activității economice a angajatorilor şi consolidării obligației de confidențialitate.

Clauza de neconcurență urmează să stabilească unele restricții în activitatea salariaților cu care au fost încetate raporturile de muncă și care sunt îndreptate spre limitarea viitoarelor domenii de activitate ale salariatului, într-o anumită arie geografică și pentru o perioadă determinată de timp, în schimbul plății unei indemnizații de neconcurență, achitată lunar de către angajatori.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On May 23, 2022, AmCham submitted to the attention of the deputies in the Parliament of the Republic of Moldova its opinion on the draft law amending the Labor Code (no. 146/2022).

The association welcomed the legislative initiative promoted and contributed with several proposals to improve the bill's normative content.

The main proposal promoted by AmCham concerns the legal regulation of the non-compete clause in the Labor Code.

The regulation of the non-compete clause is necessary to protect the economic activity of employers and strengthen the obligation of confidentiality.

The non-compete clause is intended to establish certain restrictions on the activity of employees with whom employment has been terminated and which are aimed at limiting the future areas of activity of the employee, in a specific geographical location and for a certain period, in exchange for a non-compete indemnity, paid monthly by employers.

The position paper can be accessed here (ro).

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.  

Latest Advocacy on the Go