Opinia AmCham asupra proiectului Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor personale care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor

  • 18.03.2022

AmCham a transmis Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal două avize asupra proiectului deciziei pentru aprobarea listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor personale care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor.

Asociația propune alinierea prevederilor deciziei la dispozițiile acquis-ului comunitar și îmbunătățirea conținutului normativ al proiectului.

Scrisoarea nr. 11 din 18 februarie 2022 poate fi accesată aici.

Scrisoarea nr. 14 din 14 martie 2022 poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham has submitted two opinions to the National Center for Personal Data Protection on the draft decision approving the list of types of processing operations subject to a data protection impact assessment (DPIA).

The association proposes to harmonize the provisions of the decision with the acquis Communautaire and to improve its normative content.

Letter no. 11 of February 18, 2022, can be accessed here.

Letter no. 14 of March 14, 2022, can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.   

Latest Advocacy on the Go