Comentariile AmCham asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional

  • 07.03.2022

AmCham a transmis Parlamentului comentariile sale asupra proiectului de lege nr. 15/2022 pentru modificarea Codului contravențional.

Comentariile mediului de afaceri sunt menite să contribuie la îmbunătățirea conținutului normativ al proiectului și se referă la modificările propuse asupra contravențiilor din domeniul energiei electrice și telecomunicațiilor.

Opinia asupra proiectului de lege a fost elaborată de către membrii comitetului juridic, proiectul urmând a fi adoptat în prima lectură.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted to Parliament its comments on the bill no. 15/2022 for the amendment of the Contravention Code.

The comments of the business community are to contribute to the improvement of the normative content of the draft law and refer to the proposed amendments to the administrative offenses in the field of electricity and telecommunications.

The opinion on the draft law was drafted by the members of the legal committee. The draft law shall be adopted at first reading.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.   

Latest Advocacy on the Go