Support for Ukraine!

  • 28.02.2022

???????? A fost deschis un cont pentru donații umanitare în susținerea poporului ucrainean❗️
Vă informăm că mediul de afaceri și persoanele fizice pot face donații pentru a sprijini poporul ucrainean. Donațiile pot fi făcute prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay (accesând următorul link: https://bit.ly/3IlBAeg ) și contului special deschis de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. Transferurile pot fi făcute în lei moldovenești, precum și în dolari americani sau euro.
⭕️ Mijloacele financiare acumulate vor fi destinate furnizării asistenței umanitare cetățenilor Ucrainei, afectați de război.
Pentru a face donația prin MPay indicați numele/prenumele, IDNO/IDNP, tip plătitor și suma. După apăsarea butonului achită, selectați metoda de plată și urmați instrucțiunile, în dependență de metoda de plată selectată.
ℹ Rechizitele bancare pentru efectuarea donațiilor sunt prezentate mai jos:
???????? În lei moldoveneşti
Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat
IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X
Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei
???????? În dolari SUA (USD)
Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei
SWIFT: NBMDMD2X
Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125
Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei
???????? În EURO (EUR)
Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat
IBAN: MD14NBPBBP144121A01344QI
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei
SWIFT: NBMDMD2X
Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226
Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei
Persoana de contact: Maxim Ciobanu, tel.: 022 26 25 62, 079222072, e-mail: maxim.ciobanu@mf.gov.md.
***
The Ministry of Finance has opened an account for humanitarian donations in support of the Ukrainian people
Businesses and individuals can make donations to support the Ukrainian people. Donations can be made through a special account opened by the Ministry of Finance. Transfers can be made in Moldovan lei, as well as in US dollars or euros.
The accumulated financial resources will be used to provide humanitarian assistance to the citizens of Ukraine affected by the war.
Accounts opened for donations by the Ministry of Finance:
MDL
Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova- State Treasury
IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI
Fiscal code: 1006601000037
Beneficiary's bank: Ministry of Finance, State Treasury
Bank code: TREZMD2X
USD
Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova- State Treasury
IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI
Fiscal code: 1006601000037
Beneficiary's bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X
Correspondent bank: Federal Reserve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125
EUR
Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova- State Treasury
IBAN: MD14NBPBBP144121A01344QI
Fiscal code: 1006601000037
Beneficiary’s bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X
Correspondent bank: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226
DESTINATION: HUMANITARIAN SUPPORT OF UKRAINIAN REFUGEES TO THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Donations can also be made through the MPay Government Electronic Payments Service, by accessing the following link https://bit.ly/3IlBAeg
***
Министерство финансов открыло счет для гуманитарных пожертвований в поддержку украинского народа
Экономические агенты и частные лица могут cделать пожертвования для поддержки украинского народа.
Пожертвования могут быть осуществлены через специальный счет, открытый Министерством финансов, в молдавских леях, а также в долларах США или евро. Накопленные финансовые средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны.
Банковские реквизиты для внесения пожертвований:
1) В молдавских леях
Бенефициар: Министерство финансов Республики Молдова – Государственное казначейство IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI Фискальный код бенефициара: 1006601000037 Банк бенефициар: Министерство финансов Код Государственного казначейства Банк: TREZMD2X
2) В долларах США (USD)
Бенефициар: Министерство финансов – Государственное казначейство IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI Фискальный код получателя: 1006601000037 Банк бенефициар: Национальный банк Молдовы SWIFT: NBMDD2X Корреспондентский счет НБМ: Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Нью-Йорк, SWIFT: FRNYUS33, номер счета 021087125
3) В евро (EUR)
Бенефициар: Министерство финансов Республики Молдова – IBAN Государственное казначейство: MD14NBPBBP144121A01344QI Фискальный код получателя: 1006601000037 Банк бенефициар: Национальный банк Молдовы SWIFT: NBMDMD2X Корреспондентский счет НБМ: De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226
Назначения платежа: гуманитарная помощь гражданам Украины
Пожертвования также можно осуществить через правительственный Сервис электронных платежей MPay, перейдя по следующей ссылке https://bit.ly/3IlBAeg

Latest AmCham News