Contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind impactul social-economic al sectorului de creditare nebancară

  • 26.11.2021

A. P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) este o asociație de business care reunește 146 de companii cu investiții americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova.

AmCham Moldova anunță organizarea unui concurs cu privire la contractarea serviciilor de consultanță în scopul realizării unui studiu privind impactul social-economic al sectorului de creditare nebancară.

REZULTATUL ACTIVITĂȚII

Studiu pe tema: „Impactul social-economic al sectorului de creditare nebancară”.

SARCINA TEHNICĂ

Efectuarea unui studiu analitic în baza datelor ce urmează a fi obținute de la organizațiile de creditare nebancară prin intermediul AmCham Moldova, precum și din alte surse publice, pe următoarele dimensiuni:

Sursele de finanțare a sectorului OCN[1] (dinamică trimestrială) III 2017 - III 2021

(i. bănci; ii. societăți financiare nebancare; iii. societăți comerciale nefinanciare; iv. persoane fizice)

Ponderea portofoliului OCN în Produsul Intern Brut (dinamică trimestrială) III 2017 - III 2021

(i. leasing; ii. creditare nebancară)

Ponderea creditării nebancare în piața de creditare (în comparație cu piața de creditare din România) III 2021

structurat pe grupuri de debitori / locatari
structurat pe direcții de utilizare
structurat după mărimea creditului
numărul creditelor debursate structurat pe perioade

Profilul debitorilor / locatarilor persoane fizice: (dinamică trimestrială) III 2017 - III 2021

tipul finanțării credit / leasing
structurat pe direcții de utilizare
structurat după vârstă
structurat după gen
angajați oficial în câmpul muncii vs neangajați
localizare geografică (urban / rural)
garantat / negarantat
mărimea finanțării (trei praguri)

Profilul debitorilor / locatarilor societăți comerciale: (dinamică trimestrială) III 2017 - III 2021

tipul finanțării credit / leasing
structurat pe direcții de utilizare
întreprinderi nou create (primele 12 luni de activitate)
micro / mici / mijlocii
sectorul economic
localizare geografică (urban / rural)
garantat / negarantat
mărimea finanțării (trei praguri)

Calitatea pieței de creditare nebancară (dinamică anuală) III 2017 - III 2021

(i. leasing; ii. creditare nebancară)

PAR30 (PJ/PF; garantat/negarantat)
PAR90 (PJ/PF; garantat/negarantat) (România)
numărul cererilor de finanțare acceptate vs. numărul cererilor de finanțare depuse (PF / SC)
ponderea creanțelor din activitatea de bază scoase la extrabilanț raportat la total portofoliu
ponderea creanțelor cesionate către terți raportat la total portofoliu
analiza cantitativă a persoanelor care au tranziționat de la credite nebancare la credite bancare (ca indicator al creșterii bunăstării economice (sursa birouri ale istoriilor de credit)
analiza cantitativă a clienților ce au accesat un credit de la OCN repetat

Impactul direct al sectorului OCN asupra societății III 2017 - III 2021

angajați (salariile și alte beneficii)
contribuția la bugetul de stat (contribuțiile asociate personalului (contribuții sociale), TVA și impozit pe profit)
creditori (dobânzi și alte costuri achitate)
companie (profitul net reinvestit, dividendele plătite; amortizarea activelor)

Impact indirect III 2017 - III 2021

valoarea adăugată creată prin clienți (Servicii profesionale, Comerț, Transporturi și Construcții, Educație, Sănătate și Tranzacții Imobiliare)
valoarea adăugată creată prin furnizori (Servicii profesionale, IT, Comunicații, Hoteluri și restaurante, Comerț, Industria prelucrătoare, Servicii administrative și Construcții)

Impact Indus (Impactul indus reflectă efectul de multiplicare creat în economie de veniturile generate de efectele directe și indirecte) III 2017 - III 2021

valoarea adăugată indusă creată prin clienți
valoarea adăugată indusă creată prin furnizori

Impact social III 2017 - III 2021

Inițiative / CSR sociale (buget alocat)
Comportamentul social în perioada de lock-down (credite restructurate, penalități anulate)
Instruiri
Direcții: educație financiară personală / educație financiară antreprenorială
Număr beneficiari
Numărul sesiunilor organizate

CERINȚE FAȚĂ DE CONTRACTANT

Experiență de minimum 3 ani în oferirea de servicii de consultanță similare
Experiență în gestionarea și coordonarea proiectelor
Experiență în elaborarea raporturilor scrise într-un mod concis si clar
Experiență în colaborarea cu organe guvernamentale și comunitatea de business
Experiență de lucru în domeniul pieței financiare constituie un avantaj

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Termenul limită de depunere a ofertei tehnice și financiare este 17 decembrie, 17:00. Oferta cu mențiunea „Servicii de consultanță – Piața OCN” se va expedia către adriangheorghita@amcham.md, sau va fi expediată la adresa str. Pușkin 45B, MD-2005, Chișinău, Moldova.

Oferta tehnică va conține:

Planul de acțiuni privind elaborarea studiului

Planul de acțiuni urmează să conțină cel puțin următoarele elemente: (i) elaborarea structurii studiului și a metodologiei aferente; (ii) procesarea datelor colectate și dezvoltarea concluziilor; (iii) prezentarea studiului.

Exemple de studii efectuate anterior
Echipa proiectului, inclusiv CV-urile acestora
1 scrisoare de recomandare

Oferta financiară va conține:

suma unică pentru prestarea serviciilor de consultanță în MDL ce va include TVA și alte taxe aferente. La examinarea ofertelor depuse de persoane fizice, AmCham Moldova va include și taxele datorate de angajator.

Pentru mai multe detalii referitoare la conținutul ofertelor tehnice și financiare, contactați: Adrian Gheorghiță, Director Adjunct, tel.: 22 211 781, email: adriangheorghita@amcham.md.

Latest AmCham News